چپ در ایران - رضا روستا به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه پنج
بیوگرافی رضا روستا - 1
بخش نامه به کلیه اتحادیه ها 11 بهمن 1323 2
بخشنامه به تمام اتحادیه های مرکز و ولایات 28 اسفند 1323 3
اطلاعیه 30 فروردین شهربانی وزارت کار و تبلیغات 30 اسفند 1323 4
از : تبریز به : تهران شورای متحده مرکزی کارگران ایران آقای رضا روستا خواهشمند است وسایل حرکت آقای عباس نعمت را هر چه... - 5
شماره : 1193 / ق فرمانداری نظامی تهران ریاست ستاد ارتش گزارش محترما معروض می دارد طبق اطلاع واصله برادران لنکرانی ها*... 19 اردیبهشت 1324 6
شورای متحده اتحادیه های کارگران زنجان 31 اردیبهشت 1324 7
از : طهران به : زنجان شورای متحده [!] لوئی سایان1 دبیر مسئول اتحادیه سندیکای جهانی روز چهارشنبه 26 تیر ماه به تهران وارد... - 8
اتحادیه کارگران و زحمتکشان راه آهن زنجان 23 شهریور 1324 9
خیلی فوری است محرمانه ـ مستقیم ریاست ستاد ارتش به قرار اطلاعی که رسیده اسناد و مدارکی در حوزه مازندران بدست آمده... 7 مهر 1324 10
شماره : 9895 فرمانداری نظامی تهران ریاست ستاد ارتش گزارش عطف به نامه شماره 10355 /55782 /973 /4 د مورخه 29 /11 /25 و شماره 5638 /1058 /46... 4 اردیبهشت 1325 11
از یادداشتهای آقای ابراهیمی دادستان آذربایجان مذاکرات در تهران ملاقات و مذاکره با قوام السلطنه1 14 اردیبهشت 1325 12
دوست عزیزم ژنرال دانشیان1 26 آبان 1325 14
تهران خیابان پهلوی سه راه شاه کاشی 1592 آقای عباس نعمت رونوشت شورای متحده مرکزی کارگران ایران آقای رضا روستا من بعللی با... - 15
رونوشت نامه دکتر یزدی1 حزب توده ایران ـ کمیته مرکزی دوست بزرگوار گرامی پس از سلام و تبریک به موفقیت های شایانی که... 30 آبان 1325 16
بازپرس شماره 15 تهران عطف به شماره با ارسال سواد نامه ای که به خط رضا روستا به ژنرال دانشیان صادر گردیده و در طی آن مشارالیه... - 17
از : تهران به : ط جناب اشرف آقای نخست وزیر رونوشت هتل دربند رئیس هیئت اعزامی فدراسیون سندیکای جهانی آقای مصطفی العریس... - 18
شماره : 4141 فرماندار نظامی تهران ریاست ستاد ارتش گزارش عطف به نامه شماره 10183 /55179 /974/د4 مورخه 29 /1 /25 محترما معروض می دارد... 4 اسفند 1325 19
شماره : 586 ریاست دادسرای نظامی تهران محترما معروض می دارد، به طوری که از جریان پرونده های شماره1847/د ـ 25 و 1848 ـ 25 و جریان... 30 اسفند 1325 20
شماره : 292 فرماندار نظامی تهران ریاست ستاد ارتش گزارش محترما معروض می دارد طبق اطلاع واصله کارگران کارخانجات منتسب... 17 فروردین 1326 21
گزارش شهربانی کل کشور 30 فروردین 1326 22
مدرک اطلاعیه 30 فروردین شهربانی 30 فروردین 1326 23
گزارش 3 اردیبهشت 1326 24
از : تهران به : ط جناب اشرف آقای نخست وزیر رونوشت وزارت جنگ رونوشت ستاد ارتش رونوشت فرمانداری نظامی رونوشت روزنامه های... - 27
شماره : 1020 /1 ریاست ستاد ارتش گزارش محترما معروض می دارد طبق گزارش واصله مورخه اردیبهشت ماه جاری اداره سرکلانتری... 8 اردیبهشت 1326 28
وزارت بازرگانی و پیشه و هنر 24 اردیبهشت 1326 29
شماره : 22419 /3003/ د ریاست ستاد ارتش گزارش محترما معروض می دارد : طبق گزارش سرگرد نیک آئین فرمانده پادگان مرزان آباد... 6 تیر 1326 30
شماره : 1685 ریاست ستاد ارتش به قراری که در پرونده کیفری 15 /2 /26 /112 اعلام گردیده رضا روستا فرزند محمد دبیر شورای متحده... 10 تیر 1326 31
بازپرسی شماره 15 تهران 29 تیر 1326 33
شماره : 2268 ریاست ستاد ارتش به طوری که در نامه شماره 1685 ـ 10 /4 /26 این بازپرسی اعلام گردیده و همچنین صورت افسران از پیوست... 18 مرداد 1326 34
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.