شهید حجت‌الاسلام سید عبدالکریم هاشمی نژاد به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
موضوع : سخنان سید عبدالکریم هاشمی نژاد در مسجد مروی 9 خرداد 1342 1
گزارش - 2
گزارش - 2
گزارش - 2
گزارش - 2
از ساعت 2120 الی2121 لیله 10 /3 /42 آقای هاشمی نژاد واعظ در مسجد مـروی با وجودیـکه قبلاً بوی و بانی مجلس آقای ناظم زاده... - 4
قرار بازداشت موقت مورخه 15 /3 /42 15 خرداد 1342 5
موضوع : سید عبدالکریم هاشم [هاشمی] نژاد فرزند سید حسن 15 خرداد 1342 6
موضوع : سید عبدالکریم هاشم [هاشمی] نژاد فرزند سید حسن 15 خرداد 1342 6
درباره : سید عبدالکریم هاشمی نژاد فرزند حسن 15 خرداد 1342 7
درباره : غیر نظامی سید عبدالکریم هاشمی نژاد 15 خرداد 1342 8
موضوع : عبدالکریم هاشم [هاشمی] نژاد فرزند حسن 24 تیر 1342 9
درباره : غیر نظامی عبدالکریم هاشم نژاد فرزند حسن 29 مرداد 1342 10
بازجوئی از سید عبدالکریم فرزند سید حسن شهرت هاشمی - 11
لشگر 1 گارد بازپرسی شماره: 1954 ریاست زندان شهربانی کل کشور چون قرار باز داشت موقت غیر نظامی عبدالکریم فرزند حسن... 24 تیر 1342 18
موضوع : انتشار کتاب 2 مرداد 1342 19
از : مشهد به : تهران شماره: 7737 با توجه به اینکه این سازمان حتی المقدور از توبیخ بدون مورد مبلغین و معممین خودداری... 21 مهر 1342 20
اداره: ستاد لشگر 6 خراسان دائره: رکن 2 استانداری محترم استان خراسان شماره : 4323 /2 گزارش مأمورین ویژه لشگر حاکی است که سه... 21 مهر 1342 21
اطلاعیه 20 مهر 1342 22
رونوشت گزارش* مورخ 22 /7 /42 مأمور ویژه 22 مهر 1342 26
شماره : 715 محرمانه و مستقیم و فوری است سازمان اطلاعات و امنیت خراسان دستور فرمائید از نتیجه اقدامی* که نسبت به نامه... 21 مهر 1342 29
موضوع: درباره سید هاشمی نژاد 22 مهر 1342 30
گزارش - 31
از : مشهد به : تهران شماره : 7773 شماره های عطفی 21794 /312 ـ 22 /7 /42 1ـ عصر امروز آیت اله عماد الاسلام بختیاری را که تا حدودی... 22 مهر 1342 32
صورت مجلس - 33
صورت مجلس1 - 35
شایعات منتشره در بین مردم 24 مهر 1342 37
مشخصات مصدومین - 38
ورقه بازجوئی: از سرپاسبان یکم علی عربشاهی مأمور کلانتری بخش 4 نام بازجو: ستوان یکم تیموری س ـ خود را معرفی کنید. ج ـ اسم علی... - 39
ورقه بازجوئی: از سرپاسبان دوم غلامرضا سپهر ابراهیم زاده* فرزند فضل اله نام بازجو: ستوان یکم تیموری س ـ خود را معرفی کنید. ج... 23 مهر 1342 40
1
2
3
...
18
19
20
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.