مطبوعات عصر پهلوی - مجله خواندنی‌ها به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
شماره : 2290 فرمانداری نظامی شهرستان تهران بازگشت بنامه شماره 15750 /2 ـ 8 /10 /32 استحضار میدارد که مجله خواندنیها در روزهای... 13 دی 1332 1
به : ریاست دفتر مجله خواندنیها شماره : 16778/ م پاسخ شماره 2290 ـ 13 /10 /32 خواهشمند است دستور فرمائید مجله مزبور را همه روزه در... 17 دی 1332 2
مقام محترم فرمانداری نظامی تهران با تقدیم احترام مجله خواندنیها مجله ایست حرفه ای و بر طبق وظیفه اصولی خود... 27 اردیبهشت 1333 4
بدینوسیله باطلاع مقامات محترم فرمانداری نظامی میرساند که اینجانب عباس فروتن در مجله خواندنیها هیچگونه مسئولیتی ندارم... 2 مرداد 1333 5
پیوست مجله خواندنیها و رونوشت نامه سرلشگر حجازی 11 آذر 1333 6
درباره مجله خواندنیها 13 آذر 1333 7
تیمسار فرماندار نظامی تهران در مورد نامه تیمسار حجازی که اشاره به سلسله یادداشتهای مجله خواندنیها مخصوصا مطالبی که... 12 آذر 1333 8
شماره : 4 /3783 فرمانداری نظامی طهران با توجه به مطالب مندرجه در ستون اول صفحه هفتم شماره 36 مجله خواندنیها دستور فرمائید... 11 بهمن 1333 11
تیمسار معظم سرتیپ بختیار فرماندار محترم نظامی تهران بر حسب تلفن و احضار جناب سرهنگ کیانی در دفتر ایشان حاضر در... 20 بهمن 1333 12
شماره : 769/ ت تیمسار عزیز1 خصوصی است روز گذشته در روزنامه اطلاعات تیمسار روی سیره قدیمی ایرانیان از کسانیکه در این... 19 مرداد 1355 16
بخش جراید آقای علی اصغر فرزند مظفر شهرت امیرانی شماره شناسنامه 2106 تاریخ] تولد] 1294 محل تولد بیجار محل... 18 تیر 1337 18
شماره : 164/ ج ـ 3 وزارت کشور (اداره کل مطبوعات) بازگشت بشماره 174/ ط م 3207 ـ 2 /4 /37 تأسیس چاپخانه خواندنیها بمدیریت آقای علی... 8 مرداد 1357 19
موضوع : مجلس شورایملی 2 فروردین 1338 20
گزارش 24 مرداد 1339 22
گزارش 19 شهریور 1339 23
گزارش 22 شهریور 1339 24
شماره : 857 /3 /1/ ج مدیریت کل اداره سوم با ایفاد 15 برگ صورت جراید منتشره در تهران و خلاصه وضعیت مسئولین آنها تیمسار ریاست... 3 مهر 1338 25
گزارش 17 مهر 1339 26
مقاله ایکه قبلاً در مجله خواندنیها مورخه 16 /7 /39 درج شده بود 16 مهر 1339 27
مقاله عوض شده مجله خواندنیها مورخه 16 /7 /36 16 مهر 1356 29
موضوع : وزارت پست و تلگراف 26 آبان 1339 32
اطلاعیه 24 آبان 1339 33
موضوع : مطبوعات 6 آذر 1339 35
گزارش 16 آذر 1339 36
سئوال از آقای امیرانی 5 دی 1339 38
گزارش 27 دی 1339 39
معجزه زبان خوش - 40
اطلاعیه 21 اسفند 1339 44
گزارش 27 اسفند 1339 45
مناجات بدرگاه خداوند روی زمین ظل اللّه فی الارضین خدایگانا، بس دردها بدل دارم ولی نگویم در حضرتت کما هی را رسم است... 27 اسفند 1339 46
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.