آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی به روایت اسناد ساواک - جلد اول

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع : آیت الله میلانی 7 آبان 1342 416
شماره : 73/ الف 312 1ـ عصر روز پنجشنبه 9 /8 /42 چند نفر از مسافرین مشهد که شناسائی آنها مقدور نگردید مینوت اعلامیه آیت الله... 11 آبان 1342 417
از : تهران کل سوم به : خراسان شماره : 6513 ساواک خراسان تحقیق و اعلام فرمائید بیانیه1 مورخه 15 /7 /42 که از طرف آیت الله... 12 آبان 1342 419
از : مشهد به : تهران شماره : 8302 شماره عطف 6513 ـ 12 /8 /42 بیانیه مزبور مسلما از طرف شخص آیت الله میلانی در موقع پخش... 13 آبان 1342 420
گیرنده : (اداره کل سوم) فرستنده : ساواک خراسان شماره : 8139/ م الف 11 بدینوسیله دو نسخه نامه های واصله برای آیت الله میلانی... 13 آبان 1342 421
بسمه تعالی شأنه محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید محمدهادی حسینی میلانی متع اللّه المسلمین بطول بقائه الشریف... - 422
بسمه تعالی شأنه نامه حضرت آیت الله العظمی جناب آقای میلانی دامت برکاته الشریف اهواز حضرت آیت الله آقای علم الهدی دامت... - 424
گیرنده : تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور (اداره کل سوم) فرستنده : ساواک خراسان شماره : 5596/ م الف 11 روز... 20 آبان 1342 425
گیرنده : تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور (اداره کل سوم) فرستنده : ساواک خراسان شماره : 8196/ م الف 11 بدینوسیله دو... 21 آبان 1342 427
بسم اللّه الرحمن الرحیم به عرض محترم می رساند بعد از سلام و تحیات وافره متواتره این که رقیمه کریمه واصل و از الطاف و... - 428
بسم اللّه الرحمن الرحیم به عرض محترم عالی می رساند بعد از اهداء ازکی التحیات و افضل الثناء و ابلاغ اوفرالسلام معروض... - 429
گزارش واصله از ساواک خراسان حاکی است که بیانیه مورخ 15 /7 /42 آیت الله میلانی مسلما از طرف خود نامبرده صادر شده و به وسیله عده... 23 آبان 1342 431
بیانیه حضرت مستطاب آیت الله العظمی آقای حاج سید محمدهادی میلانی دام ظله پس از ورود به مشهد مقدس بسم اللّه الرحمن الرحیم... 15 مهر 1342 432
از : دفتر ویژه در مورد بیانیه آیت الله میلانی که پس از ورود به مشهد منتشر نموده است (مراقب این شخص باشید)1 اداره دوم بخش... 27 آبان 1342 435
از : تهران سوم به : خراسان شماره : 6886 ساواک خراسان دستور فرمائید از آیت الله میلانی مراقبت کامل کنند و اقدامات و فعالیت... 28 آبان 1342 436
گیرنده : تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور (اداره کل سوم) فرستنده : ساواک خراسان شماره : 8275/ م الف 11 بدینوسیله یک... 3 آذر 1342 437
بسمه تعالی حضور مبارک حضرت مستطاب آیت الله العظمی آقای میلانی دامت برکاته به عرض می رساند ـ ضایعه اسفناک ارتحال مرحوم... - 438
از : مشهد به : تهران شماره : 8872 پیرو : 8264 /2 الف 11 ـ 30 /8 /42 در روز ورود اینجانب به مشهد تا چند روز مشاهده شد که هر روز حداقل... 3 آذر 1342 439
موضوع : گذاردن پول در اختیار وعاظ1 توسط شریعتمداری و میلانی 4 آذر 1342 440
موضوع : اعلامیه 4 آذر 1342 441
گیرنده : (اداره کل سوم) فرستنده : ساواک خراسان شماره 8332/ م الف 11 شماره پیرو 5596/ م الف 11 ـ 20 /8 /42 روز گذشته نیز که مصادف با روز... 11 آذر 1342 442
گیرنده : تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور فرستنده : ساواک خراسان 8351/ م الف 11 بدینوسیله یک نسخه فتوکپی نامه... 17 آذر 1342 443
و علیکم السلام والتحیات از خداوند سلامتی و تأییدات آن وجود مبارک را خواهانیم و همیشه به الطاف و ادعیه آن پدر بزرگوار و... - 444
بسمه تعالی مجده جناب مستطاب عمادالافاضل العظام ذخرالایام رکن الاسلام آقای آقا سید مرتضی جزائری دامت اقباله سلامی... 22 آذر 1342 446
راستی به قول جنابعالی تشخیص وظیفه از عمل بدان مشکلتر شده است و واقعا متحیرم تکلیفم چیست درباره آقایان معظم الیهم رقیمه... - 447
موضوع : جلوگیری از جشن بعثت به امر آیت الله میلانی 24 آذر 1342 449
موضوع : احضار طلاب به سربازی1 25 آذر 1342 450
گیرنده : تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور فرستنده : ساواک خراسان 8400/ م الف 11 روز 24 /9 جاری اعلامیه ای تحت عنوان... 25 آذر 1342 451
بسم اللّه الرحمن الرحیم ملت مسلمان و متدین ایران. اکنون قریب یک سال است عالم روحانیت به طرق مختلفه آن چه را که صلاح ملت... - 452
بسم اللّه الرحمن الرحیم ملت مسلمان و متدین ایران. اکنون قریب یک سال است عالم روحانیت به طرق مختلفه آن چه را که صلاح ملت... 17 آذر 1342 452
1
2
3
...
9
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.