شهید آیت‌الله سید محمدعلی قاضی طباطبایی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه سه
تلگرافات وارده 27 مرداد 1342 27
تلگرافات وارده 2 شهریور 1342 28
ستاد بزرگ ارتشتاران از: اداره دوم به: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشورشمـاره: 13934/ دم درباره: نیروی زمینی باستناد گزارش... 5 شهریور 1342 30
گزارش موضوع: وضعیت تبریز و علی فرشباف 6 شهریور 1342 32
موضوع : تظاهرات تبریز 6 شهریور 1342 33
تلگرافات وارده از : تبریز به : تهران شمـاره: 7090 پیرو 995 ـ 28 /6 /42 به منظور قطع ریشه فساد و جلوگیری از تحرکات علنی چند تن... 28 شهریور 1342 35
تلگرافات وارده از: تبریز به: تهرانشمـاره: 7868 ساعت 1900 دیروز قاضی طباطبایی در مسجد سخنانی بشرح زیر ایراد نمود. 1ـ راجع به... 25 مهر 1342 37
تلگرافات وارده از: تبریز به: تهران شمـاره: 8076 ساعت 1900 روز جاری آیت الله محمدعلی قاضی طباطبایی سخنرانی بشرح زیر در مسجد... 2 آبان 1342 40
گزارش اطلاعات داخلی 7 آبان 1342 42
تلگرافات وارده از:تبریز به: تهران شمـاره: 8227 آقای آیت الله قاضی طباطبایی ساعت 1900 روز 8 جاری سخنانی بشرح زیر در مسجد ایراد... 9 آبان 1342 44
مدیریت کل اداره سوم متمنی است بعرض تیمسار قائم مقام ساواک برسد: بفرموده تیمسار قائم مقام سازمان اطلاعات و امنیت کشور با... 13 آبان 1342 45
نخست وزیری خیلی محرمانه عطف به اطلاعیه مورخ 29 /7 /42 باستحضار میرساند آیت الله محمدعلی قاضی طباطبایی یکی از روحانیون مشهور و... - 49
اطلاعیه موضوع: اظهارات آقای سید محمد علی قاضی طباطبایی 16 آبان 1342 50
تلگرافات وارده 17 آبان 1342 53
تلگراف وارده 23 آبان 1342 55
تلگرافات وارده 2 آذر 1342 57
تلگرافات صادره 3 آذر 1342 59
موضوع:سخنرانی آقای سید محمد علی قاضی طباطبائی 5 آذر 1342 61
ارزیابی الف ـ 1 روز 29 /8 محمدعلی قاضی طباطبایی در مسجد شعبان تبریز اظهار داشته دستگاه استعماری که دست نشانده شوروی است نفوذ... 5 آذر 1342 64
تلگرافات وارده 8 آذر 1342 66
نخست وزیری گیرنده: ریاست اداره دادرسی ارتش فرستنده: ساواک شمـاره: 30937 /321 موضوع: سیدمحمدعلی فرزند میرزاباقر شهرت: قاضی... 14 آذر 1342 68
ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسی ارتش از: شعبه (7) بازپرسی دادستانی ارتش به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور... 14 آذر 1342 69
از:زندان قزل قلعه به:مدیریت کل اداره سوم شمـاره: 1642 درباره غیرنظامی سیدمحمدعلی فرزند میرزاباقر1 شهرت قاضی طباطبایی برابر... 16 آذر 1342 70
موضوع :سید علی قاضی طباطبایی 17 آذر 1342 71
خلاصه پرونده آقای سید محمد علی قاضی طباطبایی - 73
گزارش [اداری] 28 شهریور 1338 82
گزارش 28 شهریور 1338 83
[گزارش اداری] محترما بعرض میرساند با اینکه اوامر مدیریت کل درباره شیخ جواد فومنی با آقای زالتاش اعلام گردید مع الوصف... 7 مهر 1338 84
گزارش موضوع: شیخ جواد فومنی 8 مهر 1338 85
گزارش موضوع: بیانات شیخ جواد فومنی 10 مهر 1338 86
1
2
3
...
12
13
14
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.