جبهه ملی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه سه
جناب دکتر مصدق نخست وزیر البته نامه ای که این جانب به مجلس شورای ملی فرستادم و در جلسه علنی قرائت گردید از نظر شخص... 29 دی 1331 1
از بیرجند به تجریش حضور مبارک جناب آقای دکتر مصدق دامت شوکته وسیله جناب آقای منصف تجریش در این موقع که کشور احتیاج به... - 4
درباره : بازداشت افراد جلبی بازگشت به 401 /6 ـ 8 /7 /32 9 مهر 1332 6
گزارش 24 شهریور 1332 7
گزارش 22 شهریور 1332 11
دادگاه عادی رسیدگی به وقایع روزهای 25ـ28 مرداد ماه 1332 به آقای دکتر محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی اعلام مینماید که از رای... - 12
ریاست محترم دادگاه ویژه محترما معروض می دارد بطوریکه استحضار دارند اینجانب از بدو شروع تا خاتمه دادرسی خود را... 3 دی 1332 14
چون در رأی صادره آقای دکتر محمد مصدق1 با توجه به رعایت ماده 46 قانون مجازات عمومی ذکر ماده 44 همان قانون زائد و غیر موجه... 3 دی 1332 15
شماره : 300/د پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مفتخرا بشرفعرض میرساند نامبردگان زیر : 1ـ دکتر حسین فاطمی 2ـ دکتر علی... 7 آبان 1333 16
تیمسار سرتیپ آزموده دادستان ارتش به فرمان مبارک شاهانه مقرر است که رای دادگاه در مورد دکتر حسین فاطمی طبق مقررات و... - 18
از : اداره دادستانی ارتش به : فرماندهی لشکر2 زرهی مرکز شماره : 3013/د خیلی فوری ـ محرمانه مستقیم است غیر نظامیان دکتر سید... 18 آبان 1333 19
درباره : دکتر حسین فاطمی 20 آبان 1333 21
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی (روحی فداه) با کسب اجازه از پیشگاه مبارک آن اعلیحضرت که در طی سالهای متمادی از... 6 خرداد 1334 22
درباره : غیر نظامی مهندس احمد رضوی پیرو گزارش شماره 3019 مورخ 19 /8 /33 1 تیر 1334 23
شماره : 5360 پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مفتخرا بشرف عرض می رساند درباره دکتر سید علی شایگان1 که محکوم به ده سال... 26 اسفند 1334 24
درباره : محکومیت دکتر محمد مصدق 22 فروردین 1335 25
صورت جلسه - 26
وزارت دادگستری برحسب دستور جناب آقای نخست وزیر کمیسیونی در روز شنبه 29 /8 /338 ساعت 10 صبح در اداره سیاسی وزارت کشور جهت... - 28
«صورت مجلس» در تعقیب جلسه مورخ 29 /8 /38 موضوع مرقومه شماره 5740 ـ 12 /8 /38 مقام نخست وزیری مبنی بر رسیدگی و تعیین تکلیف اشیائی... - 29
گزارش - 30
فعالیتهای انتخاباتی جبهه ملی 31 خرداد 1339 31
جبهه ملی 25 مرداد 1339 32
موضوع : ملاقات با آقای کشاورز صدر 11 آبان 1339 33
موضوع : نتیجه انتخابات آمریکا 19 آبان 1339 35
موضوع : اثر انتخابات آمریکا 21 آبان 1339 36
موضوع : جبهه ملی 23 آبان 1339 37
شماره : 8839/در ف 8 ساواک فارس ..... بین سران نهضت و الهیار صالح1 مختصر کدورتی ایجاد گردیده بدین معنی که نامبردگان از وی... 5 آذر 1339 38
موضوع : جلسات هفتگی منزل دکتر غلامحسین صدیقی 22 آذر 1339 39
موضوع : فعالیتهای انتخاباتی جبهه ملی 27 آذر 1339 40
گزارش - 41
1
2
3
4
5
6
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.