چپ در ایران - حزب توده در خارج از کشور به روایت اسناد ساواک - جلد اول

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
درباره محصلین توده ای 8 آبان 1334 1
ستاد ارتش ـ رکن دوم ـ دایره 1 شرح خلاصه از موضوع و سابقه امر: وابستگی ایران در آلمان غربی گزارش می نماید که عده از افسران... - 3
وضع محصلین ایرانی بازگشت به شماره 8 /9 /8 /34 11 آذر 1334 4
اطلاع موثق از آلمان غربی 18 بهمن 1337 5
شماره : 5556/ادر2 مدیریت کل اداره سوم بدینوسیله شش برگ اطلاعات واصله از آلمان غربی حاوی اسامی محصلین منحرف که قبل و بعد... 20 تیر 1338 6
موضوع : حزب توده غیر قانونی ـ تشکیلات محصلین ایرانی در آلمان(SEDAMA)1 30 تیر 1338 7
موضوع : فعالیت مضره 28 شهریور 1338 19
شماره :3632 /11ب7 مدیریت کل اداره سوم پیرو نامه شماره 3525 /11ب7ـ22 /8 /1338ـ 3 برگ رونوشت نامه سرکنسولگری شاهنشاهی در هامبورگ را جهت... 2 آذر 1338 20
شماره : 30 وزارت امور خارجه ـ اداره سوم سیاسی عطف به رونوشت نامه شماره 9777مورخ 20 /7 /38 مشعر بر اینکه از مدتی قبل در آلمان... 5 آبان 1338 21
موضوع : ارتباطات دانشجویان ایرانی با کمونیستهای آلمان در کلن - 25
فرستنده : اداره کل هفتم گیرنده :مدیریت کل اداره سوم شماره : 1370 /4ب بدین وسیله رونوشت اطلاعیه واصله از اداره دوم جهت... 12 شهریور 1339 28
موضوع : در مورد فعالیت ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 30
گزارش ویژه موضوع : در مورد فعالیت ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 33
گزارش ویژه در مورد : ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 39
گزارش ویژه در مورد فعالیت ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 44
گزارش ویژه فعالیتهای ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 49
گزارش ویژه اطلاعات خارجی و فعالیت ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 57
گزارش ویژه اطلاعات خارجی و فعالیت ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 66
گزارش ویژه اطلاعات خارجی و فعالیت ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 75
گزارش ویژه اطلاعات خارجی و فعالیتهای ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 85
گزارش ویژه اطلاعات خارجی و فعالیتهای ایرانیان مقیم کشورهای خارج - 93
گزارش ویژه اطلاعات خارجی و فعالیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور - 102
موضوع : جلسه سالیانه کمیته آلمان 6 اردیبهشت 1340 111
گزارش ویژه اطلاعات خارجی و فعالیت ایرانیان مقیم خارج از کشور - 112
یاداشت همکاری سازمان های زیر : الف) دستگاه جاسوسی مصر ب) کمونیستهای آلمان باختری ج) کمونیستهای آلمان خاوری د) حزب... - 121
نمایشهای دانشجویان ایرانی علیه دکتر امینی هنگام دیدن وی از آلمان - 124
موضوع : علی صدر عاملی1 26 شهریور 1341 127
خرابکاری های ج.م.ع. در میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور و وابستگی آنان به کمونیستها - 128
موضوع : طرفداران خسرو قشقائی 1 مهر 1341 133
موضوع : توده ایهای مقیم برلن 14 آبان 1341 134
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.