پایگاه‌های انقلاب اسلامی، حسینیه ارشاد به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
موضوع: فلسفی واعظ 22 شهریور 1344 1
درباره : دکتر اکبر اسدیان و محمد تقی شریعتی 1 دی 1345 2
درباره : محمدتقی شریعتی مزینانی فرزند محمود عطف به 27650/ه 2 ـ 17 /11 /45 26 بهمن 1345 3
درباره : مؤسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقات علمی و دینی حسینیه ارشاد 14 اسفند 1345 4
درباره : شیخ مرتضی مطهری 28 فروردین 1346 6
درباره : شیخ مرتضی مطهری فرزند شیخ حسین عطف 5125 ـ 28 /1 /46 19 اردیبهشت 1346 7
درباره : مؤسسه خیریه تعلیماتی و تحقیقات علمی و دینی 25 اردیبهشت 1346 8
موضوع :حسینیه ارشاد عطف به شماره 26301 /20 ه 3 ـ 9 /9 /46 - 10
موضوع : فخرالدین حجازی1 19 آذر 1346 12
درباره : حسینیه ارشاد بازگشت به شماره 61180 /316 ـ 11 /9 /46 23 آذر 1346 13
موضوع : حسینیه ارشاد 26 آذر 1346 15
به : کل سوم 316 از : رشت (1/ ه) شماره : 940 آقای فرخ الدین [فخرالدین] حجازی خطیب سابق فرهنگ خراسان که در سال 42 به بندرعباس تبعید... 29 آذر 1346 16
موضوع : شیخ مرتضی مطهری 6 دی 1346 17
موضوع: سخنرانی آقای فلسفی در حسینیه ارشاد 9 دی 1346 18
موضوع: محمدتقی فلسفی واعظ 13 دی 1346 20
موضوع : حسینیه ارشاد (یکی از کارمندان ساواک) 16 دی 1346 21
موضوع : مرتضی مطهری 17 دی 1346 22
موضوع : تماس سید محمود طالقانی1 با مطهری و مذاکرات آنان در مورد دعوت از فلسفی واعظ 19 دی 1346 23
موضوع : جلسه روضه خوانی منزل شیخ غلامحسین جعفری1 21 دی 1346 25
درباره : حسینیه ارشاد عطف به 28266 /20 ه 3 ـ 23 /9 /46 2 بهمن 1346 26
درباره : میناچی وکیل دادگستری 4 بهمن 1346 27
درباره: حاج محمود مانیان 4 بهمن 1346 28
موضوع : تماس صدرالدین جزایری1 با سید محمود طالقانی و مذاکرات آنان در مورد میلانی واعظ و حجازی واعظ 10 بهمن 1346 29
موضوع : سخنرانی آقای مطهری در حسینیه ارشاد مورخه 19 /11 22 بهمن 1346 31
موضوع : جلسه سخنرانی در حسینیه ارشاد مورخه 20 /11 /46 25 بهمن 1346 34
درباره : گردانندگان حسینیه ارشاد عطف به 32793 /20 ه 3 ـ 14 /11 /46 26 اسفند 1346 36
درباره: حاج محمود مانیان عطف به ـ 35483 /20/ ه /2 ـ 17 /11 /46 29 بهمن 1346 37
درباره : گردانندگان حسینیه ارشاد بازگشت به شماره 88328 /316 ـ 26 /12 /46 14 فروردین 1347 38
درباره : دستگاههای ترجمه حسینیه ارشاد 1 خرداد 1347 40
درباره : مؤسسه حسینیه ارشاد 16 خرداد 1347 41
1
2
3
...
7
8
9
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.