آیت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی به روایت اسناد ساواک - جلد دوم


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
درباره : ملاقات با آیت الله شریعتمداری پیرو شماره 80 /21 ـ 16 /1 /46 28 فروردین 1346 1
شماره :7 ـ 1 ـ 22 از : ژاندارمری کل کشور ـ رکن 2 دایره 2 به : تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور گزارش ناحیه 1 ژاندارمری... 17 فروردین 1346 3
شماره : 7 ـ 1 ـ 22 از : ژاندارمری کل کشور ـ رکن 2 دایره 2 به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور گزارش ناحیه 1 ژاندارمری... 19 فروردین 1346 4
موضوع : شایعه بین روحانیون جهرم 23 فروردین 1346 5
از: 13/ ه به: 316 شماره: 4072/ه 1ـ در تاریخ 2 /1 /46 در شهرستان قم در منزل آیت الله خمینی عده زیادی اجتماع نموده بودند که اعلامیه ای هم... 23 فروردین 1346 6
شماره : 7 ـ 1 ـ 22 از : ژاندارمری کل کشور ـ رکن 2 دایره 2 به : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیرو شماره 7 ـ 1 ـ 22 ـ 17 ـ 1 ـ... 27 فروردین 1346 7
تلگرافات صادره 9 اردیبهشت 1346 8
شماره : 14417 /316 از : ساواک به : تیمسار ریاست شهربانی کل کشور (اداره اطلاعات) با ایفاد رونوشت نامه شماره 7 ـ 1 ـ 22 ـ 17 /1 /1346... 10 اردیبهشت 1346 9
گزارش 10 اردیبهشت 1346 10
درباره : آقایان گلپایگانی و نجفی مرعشی بازگشت به شماره 14417 /316 ـ 10 /2 /46 10 اردیبهشت 1346 12
درباره : آقایان گلپایگانی و نجفی مرعشی 12 اردیبهشت 1346 14
موضوع : شروع جلسات درس آیات 10 اردیبهشت 1346 16
تلگرافات صادره 3 خرداد 1346 17
موضوع : آیت الله نجفی 15 خرداد 1346 18
موضوع : اظهارات آیت الله نجفی 21 خرداد 1346 19
درباره : آیت الله شهاب الدین نجفی (مرعشی نجفی) 24 خرداد 1346 21
موضوع : سیدمرتضی برقعی 25 خرداد 1346 22
موضوع : ساعت مخابره 9000 26 خرداد 1346 25
موضوع : اجتماع در مسجد امام 27 خرداد 1346 26
درباره : حاج شیخ حسن [سعید ]تهرانی1 بازگشت 7183 /316 ـ 28 /12 /45 27 خرداد 1346 27
بسم اللّه الرحمن الرحیم بعد از اهداء التحیة والسلام به عرض عالی می رساند لایزال کمال عافیت و عزّ وجود عالی را توأم با... - 28
از : 10 / ه به : 316 شماره : 1397 برابر اظهارات حاج آقا حسین خادمی1 آیت الله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی مجلس فاتحه ای در مسجد اعظم... 29 خرداد 1346 29
موضوع : عبداللّه کریمی 29 خرداد 1346 30
موضوع : علی مصطفوی 29 خرداد 1346 31
از : 13 ه به : 316 شماره : 4458 ه آقای آخوند اظهار می داشت آقای نجفی مرعشی چند نامه برای علمای همدان نوشته است : 1ـ آقای آخوند1 2ـ... 31 خرداد 1346 32
موضوع : جمع آوری پول 3 تیر 1346 34
موضوع : اعلامیه های آیت الله مرعشی 3 تیر 1346 35
موضوع : در مورد جمع آوری وجوه برای ممالک عربی 3 تیر 1346 36
شماره : 5914/ ه از : 5 / ه به : 316 صبح روز 31 /3 /46 بعد از جلسه درس طلاب علوم دینی در مدرسه بروجردی کرمانشاه 1 خ اسداللّه روحانی،... 3 تیر 1346 37
ساعت مخابره 0955 ـ 4 /4 مسئول کشف 777 4 تیر 1346 40
1
2
3
...
14
15
16
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.