آیت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی به روایت اسناد ساواک - جلد اول


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه پنج
موضوع : عزیمت حضرت آیت الله آقای سیدشهاب الدین نجفی مرعشی به تهران 11 خرداد 1338 1
موضوع : ملاقات کاشانی1 23 خرداد 1338 2
درباره : حضرت آیت الله آقای سیدشهاب الدین نجفی 25 خرداد 1338 5
از : مشهد به : تهران شماره : 1592 شماره عطف : 1876 ـ 22 /4 /38 آقای حاجی کاظم الستی که از بازرگانان معروف و نماینده انجمن شهر و نایب... 23 تیر 1338 6
شماره : 1555 از : مشهد به : تهران بازگشت : 1860 ـ 21 /4 /38 نشانی محل آقای نجفی نامبرده در حال کجا سکونت دارد و نحوه دعوت را تلگراف... 23 تیر 1338 8
شماره : 1647 از : مشهد به : تهران پیرو : 310 ـ 23 /4 /38 طبق تلگراف واصله از آیت الله نجفی ضمن اظهار تشکر از قبول دعوت خودداری... 27 تیر 1338 9
محترما در اجرای پی نوشت تیمسار ریاست معظم ساواک به عرض می رساند تلفنی با تیمسار دریادار رسایی مذاکره و قرار شد آقای فتح... 28 دی 1338 10
حضرت آیت الله آقای سیدشهاب الدین نجفی مرعشی دامت برکاته 2 تیر 1339 11
فرستنده : 2 الف 3 محترما معروض می دارد آیت الله نجفی نامه ای از قم حضور تیمسار سپهبد ریاست معظم ساواک تقدیم و استدعا... 11 تیر 1339 12
با آقای هدایتی در مورد دعوت از روزنامه نگاران جهت عزیمت به عراق استفسار ولی نامبرده اظهار نمودند که تا این تاریخ هیچگونه... 12 تیر 1339 13
بسمه تعالی محضر انور حضرت آیت الله نجفی دامت برکاته از خداوند متعال و قادر لایزال دوام صحت حضرت آیت الله را خواستارم در... 29 دی 1339 14
اطلاعیه 22 بهمن 1340 15
موضوع : نامه آقای نجفی مرعشی قمی به آقاینخست وزیر 12 تیر 1341 16
اطلاعیه 16 آبان 1341 18
موضوع : تماس تلفنی جناب آقای نخست وزیر با آیت الله نجفی 19 آبان 1341 19
اطلاعیه 28 آبان 1341 21
موضوع : فعالیت روحانیون 29 آبان 1341 22
موضوع : فعالیت روحانیون 2 آذر 1341 23
موضوع : فعالیت روحانیون 4 آذر 1341 30
موضوع : روحانیون 5 آذر 1341 33
اعلامیه علما و روحانیون بر علیه قانون شرکت بانوان در انتخابات 6 آذر 1341 34
متن تلگراف سوم حضرت آیت الله العظمی آقای سیدشهاب الدین مرعشی نجفی در جواب تلگراف آقای نخست وزیر - 35
موضوع : فعالیت روحانیون 10 آذر 1341 38
موضوع : مسافرت آقای نجفی از قم به تهران و استقبال علما از ایشان 6 دی 1341 40
ساواک قم ساواک مرکز شماره : 392 ک 26 ت ساواک مرکز آقای آیت الله نجفی صبح روز جمعه 7 /10 /41 به قصد بستری شدن در بیمارستان... 7 دی 1341 41
موضوع : ورود آقای آیت الله نجفی از قم به تهران 11 دی 1341 42
موضوع : وضع روحانیون وابسته به جبهه ملی 16 دی 1341 44
موضوع : عیادت از آقای آیت الله نجفی 22 دی 1341 49
موضوع : بدرقه از آیت الله مرعشی 30 دی 1341 51
تلگرافات وارده 30 دی 1341 52
1
2
3
...
14
15
16
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.