مطبوعات عصر پهلوی - مجله بامشاد به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
گزارش 29 مرداد 1330 1
ریاست محترم رکن دوم ستاد ارتش 14 خرداد 1334 3
وزارت کشور 5 تیر 1335 5
ریاست اداره اطلاعات شهربانی 5 تیر 1335 6
فرمانداری نظامی تهران 7 تیر 1335 7
فرمانداری نظامی تهران 30 تیر 1335 8
ریاست ستاد فرمانداری نظامی تهران 18 مرداد 1335 9
فرمانداری نظامی تهران 17 شهریور 1335 10
درباره توقیف مجله بامشاد 5 مهر 1335 11
از آنجائی که معتقدم که فرمانداری نظامی، آنچه را که به مصلحت می داند قبول آن لازم است، مجله بامشاد، از این پس از وارد شدن به... 11 مهر 1335 12
درباره : رفع توقیف مجله بامشاد 11 مهر 1335 13
درباره : مجله بامشاد 14 مهر 1335 14
اسماعیل پوروالی 20 مهر 1335 15
درباره : رفع توقیف مجله بامشاد 21 مهر 1335 16
شماره : 1281 / ت بازگشت به شماره 47814 /1202 ـ 27 /6 /35 راجع به آقای پوروالی صاحب امتیاز مجله بامشاد اطلاعاتی رسیده که حاکی از سوابق... 26 مهر 1335 17
گزارش 27 فروردین 1336 18
گزارش 31 تیر 1336 21
طبق سوابق موجوده آقای اسماعیل پوروالی در سالهای 23 و 24 مقالاتی علیه حکومت وقت و خاندان جلیل سلطنت در روزنامه ایران ما درج می... - 22
گزارش - 23
وزارت کشور 2 مرداد 1336 24
دادستانی ارتش 2 مرداد 1336 25
به : دائره جراید دادستانی ارتش شماره : 1356/ ت / پیرو شماره 1333/ ت ـ 1 /5 /36 بدینوسیله آقای اسماعیل پوروالی مدیر مسئول و صاحب... 2 مرداد 1336 26
اسماعیل پوروالی روزی در حدود سیصد الی پانصد تومان از دولت پول آگهی می گرفت و طرفدار دولت هم بود و شب انتشار عکس تا ساعت 24... 6 مرداد 1336 27
شهربانی کل کشور 13 مرداد 1336 28
پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه 26 مرداد 1336 29
جناب آقای نخست وزیر 26 مرداد 1336 30
شماره : 295 /3... جناب آقای نخست وزیر اینک که بحمد خداوند بر سازمان امنیت و اطلاعات کشور بیگناهی اینجانب به ثبوت رسید.... 10 شهریور 1336 32
یادداشت ـ دادستانی ارتش 10 شهریور 1336 33
درباره : رفع توقیف از روزنامه بامشاد 30 شهریور 1336 34
روزنامه بامشاد - 35
1
2
3
...
5
6
7
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.