انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان گیلان، کتاب 2

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
درباره: سید قربان فاضلی فرزند سیدمحمد اهل دریاسر لنگرود عطف به شماره : 5298 /313 ـ 10 /5 /1357 28 شهریور 1357 325
درباره: شیخ محمد جعفری چینی جانی فرزند محمدحسین عطف به شماره : 44 /19917 /66 /401 ـ 20 /6 /1357 28 شهریور 1357 326
برابر گزارش شهربانی آستانه اشرفیه ساعت 2300 روز 30 /6 /37 در حالی که مأمورین شهربانی مذکور و مأمورین کمکی ژاندارمری در میدان... 4 شهریور 1357 328
تلفنگرام ـ اداره کل سوم /324 2 مهر 1357 329
تلفنگرام 2 مهر 1357 330
برگ خبر 12 مهر 1357 331
درباره: تظاهرات در آستانه اشرفیه 5 مهر 1357 332
برگ خبر 5 مهر 1357 333
درباره: شرکت عابر 8 مهر 1357 334
درباره: آزاد شدن چهار نفر دستگیر شده توسط شهربانی لنگرود 8 مهر 1357 335
برگ خبر 9 مهر 1357 336
برگ خبر موضوع : رئیس اتاق اصناف رودسر 10 مهر 1357 337
درباره : ناصر مختاری فرزند جبار متولد 1337 شماره شناسنامه 675 میانه شغل بنا ساکن لاهیجان ـ کاشف شرقی ـ کوچه یعقوبی 12 مهر 1357 338
درباره: تظاهرات لاهیجان 13 مهر 1357 340
تلفنگرام 13 مهر 1357 341
تلگراف رمز ـ به سازمانهای تابعه 12 مهر 1357 342
تلگراف رمز ـ به سازمانهای تابعه 13 مهر 1357 343
تلفنگرام 13 مهر 1357 344
گزارش خبر موضوع : اعلامیه مضره 15 مهر 1357 345
تلفنگرام پیرو : 6593 /1 ه 2 ـ 13 /7 /57 15 مهر 1357 346
تلفنگرام ـ به اداره کل سوم /324 15 مهر 1357 347
تلفنگرام پیرو 2377/ ه / ـ 13 /7 /57 15 مهر 1357 348
صبح روزجاری سه برگ اعلامیه استنسیل شده تحت عنوان دانش آموزان و دانشجویان عزیز حاوی مطالبی موهن و تشویق دانش آموزان به... 15 مهر 1357 349
تلفنگرام 16 مهر 1357 350
تلگراف رمز به سازمانهای تابعه به استناد ابلاغیه 7653 /312 ـ 15 /7 /57 16 مهر 1357 351
تلفنگرام 16 مهر 1357 352
تلفنگرام ـ اداره کل سوم /324 16 مهر 1357 353
تلفنگرام به اداره کل سوم /324 16 مهر 1357 354
جناب آقای استاندار استان گیلان 17 مهر 1357 355
تلفنگرام 17 مهر 1357 356
1
2
3
...
8
9
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.