انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان گیلان، کتاب 1

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه چهار
قطعنامه - 1
ریاست شهربانی گیلان و فرماندهی هنگ ژاندارمری گیلان - 3
ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان یکم - 5
آقای محمد مهدی پورگل1 به سرپرستی انجمن پیروان قرآن در بندر پهلوی که آقایان محمد گنجاهی فرد سید ابراهیم موشح سید... - 7
جبهه ملی 1 - 8
گزارش اطلاعات داخلی موضوع: فعالیت روحانیون در ماه محرم 28 اردیبهشت 1342 10
گزارش 4 خرداد 1342 11
اطلاعیه 2 خرداد 1342 12
از هنگ مستقل ژاندارمری گیلان (رکن دوم) به تیمسار فرماندهی ژاندارمری کل کشور (اداره خدمت و عملیات ـ اطلاعات و ضد اطلاعات... 4 خرداد 1342 14
ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان یکم - 16
گزارش 15 خرداد 1342 18
رمز ریاست اداره اطلاعات شهربانی کل از عصر روز گذشته که اخبار مربوط بحوادث طهران در رشت پخش گردید پلیس با هوشیاری و مراقبت... 16 خرداد 1342 21
برابر گزارش دایره پلیس انتظامی آقای حاج سید محمود ضیابری 1 امام مسجد جامع (کاسه فروشان) در ساعت 30 /20 روز گذشته در مسجد مزبور... - 22
گزارش - 23
نامه مورخه 24 /3 /42 از طرف آقای علی اکبر غفاری ساکن تهران بعنوان آقای محمد مهدی پورگل دبیر دبیرستانهای بندر پهلوی ارسال و طی آن... - 24
گزارش واصله مورخه 24 /5 /42 افسر اطلاعات هنگ ژاندارمری گیلان حاکیست. 1ـ میرعبدالحسین هاشمی ساکن چاخانی سرشغل اخوند که یکی... 4 شهریور 1342 25
پیرو شماره 2604/ آ 7 بهمن 1342 27
گیرنده: ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان یکم فرستنده: ساواک بندر پهلوی والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی1 ساعت 01000 صبح روز... 8 اسفند 1342 28
ریاست سازمان اطلاعات و امنیت استان یکم - 29
گزارش اطلاعات داخلی 10 اسفند 1342 30
ریاست محترم سازمان اطلاعات و امنیت شهرستان بندر پهلوی 11 اسفند 1342 31
فرمانداری شهرستان آستارا جناب آقای استاندار معظم استان گیلان 9 اسفند 1342 33
روز دوشنبه مورخ 26 /12 /42 ساعت 1600 مأمورین ساواک با ناصر برنجی1 فرزند حسن دارنده شناسنامه شماره 36011 متولد 1323 بندر پهلوی تماس... 27 اسفند 1342 35
آقای فلسفی1 واعظ معروف 9 فروردین 1343 37
موضوع اثر ورود آیت اله خمینی1 به قم نسبت به علما و وعاظ این استان و بالعکس 21 فروردین 1343 39
متن تلگراف فضلا و محصلین رشت مقیم قم - 40
خدمت ذی شرافت حضرات افاضل کرام و محصلین محترم رشت دامت توفیاتهم 21 فروردین 1343 41
رونوشت تلگراف بحرالعلوم و ضیابری به جناب آقای نخست وزیر طهران 28 فروردین 1343 42
رونوشت تلگراف بحرالعلوم و ضیابری به خمینی - 43
رونوشت تلگراف حاج شرفی1 و سایرین به خمینی - 44
1
2
3
...
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.