ارتشبد بهرام آریانا به روایت اسناد ساواک


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
تشریفات کل شاهنشاهی شورای عالی نشان - 1
دفتر نشان - 2
نمونه ج 17 آذر 3
دربار شاهنشاهی 3 آبان 1346 5
موضوع : مسافرت تیمسار ارتشبد آریانا1 8 آذر 1346 7
گزارش خبر 1 تیر 1347 8
سخنرانی تیمسار ارتشبد آریانا (رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران) 8 تیر 1347 9
اختلافات بین امراء 15 تیر 1347 10
گزارش خبر 17 تیر 1347 11
دستگیری چند نفر از افسران ارشد 29 تیر 1347 12
مراقبت از افراد مشکوک منطقه1 4 مرداد 1347 14
شاهنشاها - 15
گزارش خبر 13 مرداد 1347 17
درباره : دستگیری عده ای از امراء 16 مرداد 1347 18
درباره : شایعات 19 مرداد 1347 19
بخش 302 سفر آتی رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران به عراق 9 بهمن 1347 21
ستاد بزرگ ارتشتاران 29 اسفند 1347 22
دفتر مخصوص شاهنشاهی 11 فروردین 1348 23
وزارت کشور 19 فروردین 1348 24
دفتر مخصوص شاهنشاهی 25 فروردین 1348 26
گزارش خبر - 27
موضوع : ارسال نشریه از لبنان 18 اردیبهشت 1348 28
موضوع : کتاب فراماسونری1 18 اردیبهشت 1348 31
موضوع : شرکت دخانیات 18 اردیبهشت 1348 33
موضوع : تیمسار ارتشبد آریانا 20 اردیبهشت 1348 34
موضوع: تعویض ارتشبد آریانا 21 اردیبهشت 1348 35
درباره: برکناری تیمسار ارتشبد آریانا - 36
از : 302 برابر اطلاع واصله . امراء مشروحه زیر از تاریخ 22 /2 /48 بازنشسته گردیدند.1 1 ـ تیمسار ارتشبد آریانا 2 ـ تیمسار ارتشبد... 22 اردیبهشت 1348 37
موضوع : اظهارات استوار یکم مهران فر - 38
موضوع : اختلافات ایران و عراق و تعویض ارتشبد آریانا 24 اردیبهشت 1348 40
1
2
3
4
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.