محمد باهری به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
گزارش 9 اردیبهشت 1336 1
درباره جمعیت ترقیخواهان گیلان 6 خرداد 1336 5
تیمسار سرلشکر بختیار1 رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور 18 اسفند 1336 7
رونوشت گزارش رسیده جناب آقای علاء1 وزیر محترم دربار شاهنشاهی ـ از نظر احترام و علاقه بی آلایشی که نسبت به مقام سلطنت و... - 9
درباره : آقای محمد معتضدی باهری 9 فروردین 1337 14
سازمان اطلاعات و امنیت کشور 12 فروردین 1337 15
درباره: آقای دکتر محمد معتضد باهری 19 شهریور 1336 16
درباره : آقای دکتر معتضد باهری پاسخ گزارش شماره 850 ـ 7 /3 /37 17 خرداد 1337 17
شماره : 1146/ ج ـ ز برابر گزارش مأمور ویژه حوزه تعلیماتی و فعالین حزب مردم روز سه شنبه به ریاست آقای دکتر دفتریان تشکیل... 11 شهریور 1337 18
موضوع : مردودین دانشجویان دانشکده حقوق 7 آبان 1337 21
موضوع : تشکیل جلسه حزب مردم 24 آبان 1337 22
موضوع : اساسنامه حزب مردم 5 مهر 1338 24
موضوع : روزنامه اندیشه مردم 5 مهر 1338 26
حزب مردم 22 آبان 1338 27
فعالیت در حزب مردم 16 دی 1338 29
موضوع : فعالیت حزب مردم جهت انتخابات 28 دی 1338 31
اطلاعیه 24 بهمن 1338 33
اطلاعیه 30 بهمن 1338 34
موضوع : اختلافات عناصر توده ای در حزب مردم 20 شهریور 1338 35
موضوع : صورت اسامی افراد توده ای در حزب مردم 21 شهریور 1338 37
ضمن بازجویی که از حسینعلی کاظمی فرزند علی اکبر و عبدالحسین غیاثی فرزند سلطان رضا عضو حزب مردم به عمل آمده نامبردگان... - 38
موضوع : جلسه حزب مردم 3 اسفند 1338 39
موضوع : دکتر محمد معتضد باهری شماره عطف : 1079 ـ 28 /3 /37 - 41
موضوع : جشن اول ماه مه کارگران 14 اردیبهشت 1339 42
گزارش موضوع : دکتر محمد معتضد باهری 25 اردیبهشت 1339 44
شماره : 552/م محرمانه مقام نخست وزیری محترما رونوشت گزارش شماره 77381 /5 ـ س ـ 25 /2 /39 شهربانی کل کشور مبنی بر تشریح سوابق محمد... 28 اردیبهشت 1339 47
موضوع : تشکیل جلسه حزب مردم 29 اردیبهشت 1339 48
موضوع : جریان جشن حزب مردم 31 اردیبهشت 1339 50
موضوع : افتتاح شعبه حزب مردم 22 خرداد 1339 53
موضوع : حزب مردم محل: انتخاب انجمن شهر 15 آبان 1339 55
1
2
3
4
5
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.