جمال امامی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
نام: جمال نام خانوادگی: امامی اسم پدر: امام جمعه خوئی شهرت قبلی: شهرت فعلی: سناتور شماره شناسنامه: 350 سوابق تحصیلی:... - 1
شماره: 939 جمال امامی لیدر اقلیت مجلس شورای ملی تعداد زیادی پول در اختیار بیوک صابر مدیر روزنامه سیاسی گذارده تا به... 21 دی 1327 4
بیوگرافی جمال امامی - 5
مأمور ویژه گزارش می دهد در چند روز اخیر عزیز قزلباش دبیر کنگره اتحادیه های کارگری ایران وابسته به کنفدراسیون بین المللی... - 11
اطلاعیه - 12
شماره: 2604/الف دفتر دادگاه جنحه مخصوص مطبوعات عین برگ شکوائیه آقای جمال امامی و سه برگ روزنامه باختر امروز1 طبق دستور... 20 فروردین 1329 14
جناب آقای دادستان محترم تهران - 15
به نام مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه پهلوی 1329 17
دادسرای شهرستان تهران 2 اردیبهشت 1329 20
ریاست محترم شعبه 13 جنحه 4 اردیبهشت 1329 21
ریاست شعبه 13 محکمه جنحه 13 اردیبهشت 1329 22
ریاست دادگاه شعبه 13 جنحه طهران - 23
شماره : 2039 نام: آقای دکتر حسین فاطمی شغل و شهرت: مدیر روزنامه باختر امروز محل اقامت: لاله زار کوچه مهران موضوع ادعا : مأمور... 20 اردیبهشت 1329 24
برگ بازجویی 20 اردیبهشت 1329 25
برگ بازجویی 15 خرداد 1329 27
برگ بازجویی و صورت مجلس 3 تیر 1329 31
به تاریخ 29 /4 /29 دادگاه جنحه 13 تهران به تصدی امضاءکننده زیر با حضور آقای دادیار دادسرای تهران تشکیل است از وکلا و شاکی فقط... - 32
برگ بازجویی 1 شهریور 1329 33
برگ بازجویی و صورت مجلس 1 شهریور 1329 41
به نام مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه پهلوی 19 شهریور 1329 43
شماره: 3966 به نام مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه پهلوی مرجع رسیدگی ـ شعبه 8 دادگاه استان 1 و 2 مرجع رسیدگی ـ 18 ـ 11 ـ 29 هیئت... 22 اردیبهشت 1329 45
گزارش 18 مرداد 1330 46
گزارش 4 دی 1330 47
شماره: 3046 در چند روز قبل جمال امامی نماینده مجلس به اتفاق بیوک ترکه چاقوکش معروف به منزل حجازی مدیر کافه شکوفه رفت و... 21 دی 1330 48
شماره: 9247 در دو روز قبل در دکان لباس فروشی مظفر فرزند محمدباقر که از افراد حزب توده می باشد جلسه حزبی تشکیل عیسی فکری هم... 21 دی 1330 49
ریاست زندان شهربانی 11 اسفند 1330 50
عکس العمل (رجال) 28 تیر 1331 51
نقل از روزنامه ... آینده شماره 540 جمال امامی از نهانگاه اعلامیه ای برای روزنامه ها فرستاده و اعلام داشته که تاکنون... 31 فروردین 1331 53
گزارش 6 اردیبهشت 1331 55
اطلاعیه 4 تیر 1331 56
1
2
3
...
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.