پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مسجد جلیلی تهران به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی 22 آبان 1345 66
موضوع : تشکیل جلسه 23 آبان 1345 68
جلسه هفتگی بحث و تفسیر مسجد جلیلی 29 آبان 1345 70
موضوع : جلسه هفتگی بحث و تفسیر مسجد جلیلی و سخنرانی سید محمدرضا مهدوی معروف به کنی در مورد نبوت عامه 6 آذر 1345 74
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی 13 آذر 1345 76
جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی 14 آذر 1345 79
جلسه بحث و تفسیر در مسجد هدایت عطف به 35760 /312 ـ 24 /6 /45 19 آذر 1345 82
موضوع : جلسه بحث و تفسیر مسجد جلیلی 20 آذر 1345 83
موضوع : جلسه هفتگی بحث و تفسیر مسجد جلیلی 27 آذر 1345 86
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی 27 آذر 1345 87
جلسه بحث و تفسیر مسجد جلیلی 4 دی 1345 89
جلسه بحث و تفسیر مسجد جلیلی 25 دی 1345 90
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی و سخنرانی محمدرضا مهدوی در مورد نبوت 27 دی 1345 93
درباره : جلسات افراطیون مذهبی 29 دی 1345 95
موضوع: شیخ مهدوی 6 بهمن 1345 96
موضوع : جلسه بحث و تفسیر مسجد جلیلی 9 بهمن 1345 97
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی 23 بهمن 1345 99
موضوع : جلسه بحث و تفسیر مسجد جلیلی 9 اسفند 1345 104
موضوع : محمدرضا مهدوی معروف به کنی 20 اسفند 1345 106
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی 24 اسفند 1345 108
موضوع : جلسه هفتگی بحث و انتقاد در مسجد جلیلی 24 فروردین 1346 113
جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی و اظهارات شیخ محمدرضا مهدوی در زمینه قوم یهود 18 تیر 1346 114
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی در مسجد جلیلی 9 مرداد 1346 115
موضوع : کانون هدایت جوانان 21 مرداد 1346 116
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی در مسجد جلیلی و اظهارات مهدوی درباره عصمت پیغمبران 6 شهریور 1346 119
موضوع : جلسه بحث و تفسیر 13 شهریور 1346 121
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی در مسجد جلیلی و اظهارات مهدوی درباره زندگی پیامبران 20 شهریور 1346 122
موضوع : جلسه بحث و تفسیر مسجد جلیلی 20 شهریور 1346 124
موضوع : جلسه بحث و تفسیر در مسجد جلیلی 27 شهریور 1346 125
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی در مسجد جلیلی و اظهارات محمدرضا مهدوی پیرامون عصمت پیغمبران 3 مهر 1346 126
1
2
3
4
...
12
13
14
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.