شهید حجت‌الاسلام سید محمدتقی حسینی طباطبایی

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
اداره سازمان اطلاعات و امنیت استان بلوچستان و سیستان 6 خرداد 1344 1
آقای سیدمحمدتقی طباطبایی 13 خرداد 1344 2
آقای سیدمحمدتقی طباطبایی 13 خرداد 1344 3
درباره : سیدمحمدتقی حسینی طباطبایی 14 تیر 1344 4
موضوع : اقامت اجباری آقای سیداحمد کلانتر1 فرزند سید سلطان دارای شناسنامه 40137 ـ متولد 1314 صادره بخش 8 تهران شغل واعظ 30 خرداد 1349 5
تلگرافات صادره شماره پیرو : 1955 /11/ه ـ 15 /5 /49 19 شهریور 1349 6
موضوع : توزیع وجه بین اهالی زابل 15 تیر 1350 7
موضوع : جلسه انجمن اسلامی 13 مهر 1350 9
درباره : سید محمدتقی حسینی روحانی مقیم زابل 15 مهر 1350 11
موضوع : حاج سیدمحمدتقی حسینی طباطبایی فرزند علی بازگشت به شماره : 3498 /11/ ه ـ 15 /7 /50 9 آبان 1350 12
موضوع : سید محمدتقی حسینی 15 آبان 1350 13
موضوع : جلسه انجمن تبلیغات اسلامی علیه بهائیان زابل 16 آبان 1350 14
موضوع : سیدمحمدتقی حسینی 17 آبان 1350 15
موضوع : حاج سید محمدتقی حسینی طباطبایی فرزند علی شغل واعظ و پیشنماز مسجد مهدیه حکیم زابل پیرو شماره : 112 ـ 8 ـ 55 ـ 9 /8 /50 22 آبان 1350 16
گزارش 3 آبان 1350 17
گزارش 14 آبان 1350 18
درباره : سید محمدتقی حسینی 3 آذر 1350 19
موضوع : سید محمدتقی حسینی روحانی مقیم زابل بازگشت به شماره : 10 ـ 8 ـ 55 ـ 3 /8 /50 28 آذر 1350 20
موضوع : سید محمدتقی حسینی طباطبایی فرزند سیدعلی شناسنامه 18927 متولد 1307 شغل واعظ پیرو شماره : 112 ـ 8 ـ 55 ـ 28 /9 /50 30 دی 1350 21
ریاست بخش بایگانی ـ فیش خواهشمند است دستور فرمایید در صورت عدم سابقه به نام سید محمدتقی شهرت حسینی طباطبایی فرزند سید... 12 بهمن 1350 23
درباره : سید محمدتقی حسینی طباطبایی فرزند سیدعلی عطف به 5249 /11 ه ـ 5 /11 /50 1 اسفند 1350 24
موضوع : سید محمدتقی حسینی طباطبایی فرزند سیدعلی 6 اسفند 1350 25
موضوع : سید محمدتقی حسینی 8 اسفند 1350 27
موضوع : سید محمدتقی حسینی طباطبایی فرزند سیدعلی 14 اسفند 1350 28
موضوع : سید محمدتقی حسینی 16 اسفند 1350 29
بسم اللّه الرحمن الرحیم خطاب به رئیس بزرگ احمد حسن البکر1 رئیس جمهوری عراق نمی دانیم آیا آنچه صدام حسین (تکریتی) و... - 30
درباره : سید محمدتقی حسینی طباطبایی پیرو : 5667 /11/ه ـ 8 /12 /50 16 اسفند 1350 34
درباره : سید محمدتقی حسینی طباطبایی فرزند علی پیرو 9886 /312 ـ 1 /12 /50 21 اسفند 1350 35
گزارش درباره : سید محمدتقی حسینی طباطبایی فرزند سیدعلی شغل واعظ ساکن زابل 24 اسفند 1350 36
درباره : سید محمدتقی حسینی طباطبایی فرزند علی عطف به : 293 ـ 8 ـ 657 ـ 14 /12 /50 29 اسفند 1350 38
1
2
3
...
12
13
14
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.