قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 8

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
شماره : 312 شخصی به نام ازقندی منشی دادگاه ناحیه 4 شهرداری واقع در روبروی دخانیات صبح امروز در محل کار خود به تبلیغ علیه... 16 خرداد 1342 3
موضوع : تظاهرات روز 16 خرداد 1342 4
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 5
گوینده: ساواک تهران گیرنده : اداره یکم عملیات نزدیک 200 نفر از دانشجویان دانشگاه مقابل دانشکده پزشکی تجمع کرده اند و در... 16 خرداد 1342 6
گوینده: ساواک تهران گیرنده : اداره یکم عملیات پیرو گزارش قبلی دانشجویان اخلالگر دانشکده های حقوق و فنی و پزشکی را... 16 خرداد 1342 7
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم عملیات ساعت 10 /9 در حدود 200 نفر از دانشجویان از درب جنوبی خارج شدند ولی پس از... 16 خرداد 1342 8
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 9
تیمسار منوچهری 16 خرداد 1342 10
موضوع : تظاهرات روز 16 /3 /42 16 خرداد 1342 11
موضوع : اقدامات دانشجویان دانشگاه 16 خرداد 1342 12
موضوع : عزیمت دانشجویان دانشگاه به طرف بازار 16 خرداد 1342 13
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 14
موضوع : تظاهرات در کرج 16 خرداد 1342 14
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم عملیات ساعت 40 /8 مغازه های بازار تاکنون باز نشده و اغلب صاحبان مغازه جلوی مغازه... 16 خرداد 1342 15
موضوع : اجتماع در جلوی بازار 16 خرداد 1342 15
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم عملیات ساعت 9 اطلاع واصله از شمیران حاکی است که اکثر مغازه ها تاکنون بسته است.... 16 خرداد 1342 16
گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم عملیات در حدود دویست نفر از متظاهرین در محوطه سبزه میدان تجمع و تصمیم دارند به... 16 خرداد 1342 16
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 16
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 17
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 17
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 17
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 18
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 18
از : مرکز به : کلیه ساواکهای خارج از مرکز و خارج از کشورشماره : 9804 /333 پیش از ظهر روز جاری مجددا تظاهراتی در خیابانهای... 16 خرداد 1342 19
ساعت 8 /12 گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم عملیات طبق اطلاع رسیده از قم قرار است ساعت 18 روز جاری مردم در... 16 خرداد 1342 19
ساعت 8 /12 گوینده : ساواک تهران گیرنده : اداره یکم عملیات طبق اطلاع رسیده از قم قرار است ساعت 18 روز جاری مردم در... 16 خرداد 1342 19
گوینده : اداره یکم عملیات گیرنده : ساواک تهران ساعت 20 /12 شیخ عباس ورامینی از روز گذشته الی حال در منزلش با عده ای... 16 خرداد 1342 20
موضوع : تظاهرات و شایعات 16 خرداد 1342 20
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 20
موضوع : تظاهرات 16 خرداد 1342 21
1
2
3
...
13
14
15
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.