قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک - جلد 7


عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
از : مرکز به : ساواک تبریز شماره : 2817 /333 طبق اطلاع روز 15 /3 /42 امام جمعه زنجان سخنرانی شدیداللحنی علیه مقامات عالیه کشور... 17 خرداد 1342 5
از : تبریز به : تهران شماره : 3270 شماره پیروی : 3056 ـ 17 /3 /42 با اینکه زنجان جزء منطقه استحفاظی این سازمان منظور شده است... 18 خرداد 1342 6
از : تبریز به : تهران شماره : 3272 شماره عطفی : 271 ـ 16 /3 /42 دیروز با استفاده از تعطیل عمومی مردم ضمن تجمع در نقاط مختلف... 18 خرداد 1342 7
تلگرام 18 خرداد 1342 9
موضوع : اجتماع بازاریان زنجان و تعطیل بازار 19 خرداد 1342 10
تلگرام 19 خرداد 1342 12
تلگرام 19 خرداد 1342 13
تلگرام 19 خرداد 1342 15
تلگرام 19 خرداد 1342 16
تلگرام 20 خرداد 1342 17
تلگرام 20 خرداد 1342 18
اطلاعیه 20 خرداد 1342 19
موضوع : اعزام به ساواک 21 خرداد 1342 20
از : مرکز به : ساواک تبریزشماره : 10736 /323 بازگشت 291 ـ 19 /3 /42 در تهران هم از روز 15 ماه جاری بازار بسته است ولی تدریجا باز می شود... 21 خرداد 1342 21
از : تبریز به : تهران شماره : 3401 شماره پیروی : 301 ـ 20 /3 /42 با اینکه قرار بود آقای شریعتمداری تلگرافاتی به چند نفر از مجتهدین... 21 خرداد 1342 22
از : تبریز به : تهران شماره : 3402 شماره پیروی : 313 ـ 21 /3 /42 به تبعیت از دستور صادره روحانیون و هماهنگی با بازار تهران از امروز... 21 خرداد 1342 23
تلگرام 22 خرداد 1342 24
اطلاعیه 22 خرداد 1342 25
تلگرام 23 خرداد 1342 26
از : تبریز به : تهران شماره : 3489 شماره پیروی : 313 ـ 21 /3 /42 به منظور عقیم گذاردن نقشه های شیطانی حاج میرزا عبداله مجتهدی... 23 خرداد 1342 27
از : تبریز به : تهران شماره : 3503 شماره پیروی : 334 ـ 23 /3 /42 بعدازظهر دیروز طی دو جلسه مذاکره با بازرگانان معتبر و سرشناس و... 23 خرداد 1342 28
اطلاعیه 23 خرداد 1342 29
اطلاعیه 25 خرداد 1342 30
موضوع : امام جمعه زنجان شماره عطف : 3056ـ 17 /3 /42 25 خرداد 1342 31
اطلاعیه موضوع : اوضاع کاشان 26 خرداد 1342 32
اطلاعیه 26 خرداد 1342 33
تلگرام 27 خرداد 1342 34
موضوع : پخش اعلامیه 30 خرداد 1342 35
موضوع : فعالیت های مذهبی 1 تیر 1342 36
موضوع : پشتیبانی از لوایح اصلاحی 6 گانه 2 تیر 1342 37
1
2
3
...
13
14
15
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.