انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک - کتاب 11

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه سه
اخبار و شایعات مربوط به تظاهرات قشریون مذهبی در روز 16 /6 /57 16 شهریور 1357 1
تظاهرات قشریون مذهبی در تهران - 3
دنباله حوادث و وقایع تهران در تاریخ 16 /6 /57 16 شهریور 1357 9
پخش اعلامیه مضره و تعویض تابلوی نام دو خیابان و دستگیری یکنفر و تهدید پیشنماز مسجد کرشته شهریار در کرج 16 شهریور 1357 11
اوضاع نقاط مختلف کشور در روز 16 /6 /57 (2537 شاهنشاهی) 16 شهریور 1357 13
حوادث و وقایع شهرهای قم و کاشان در روز 16 /6 /57 16 شهریور 1357 20
تشکیل جلسه توسط تعدادی از روحانیون سرشناس شهر شیراز و تصمیمات متخذه در جلسه آنها 16 شهریور 1357 22
اظهارات تحریک آمیز و خلاف مصالح مملکتی سید عبدالحسین دستغیب و تظاهرات خیابانی در شیراز 16 شهریور 1357 24
تظاهرات اخلالگرانه در زنجان در روز 16 /6 /57 16 شهریور 1357 25
انجام تظاهرات اخلالگرانه در برخی از شهرهای استان خوزستان 16 شهریور 1357 26
مذاکرات آیت اله شریعتمداری با افراد مختلف 16 شهریور 1357 28
[تلفنگرام] 16 شهریور 1357 31
[تلفنگرام] 16 شهریور 1357 32
شیخ یحیی نوری 16 شهریور 1357 34
گزارش خبر موضوع : شیخ محمد حجتی بروجردی 21 شهریور 1357 35
وضع عمومی کارخانجات منطقه تهران در روز 16 /6 /57 (2537 شاهنشاهی) 16 شهریور 1357 36
قصد تجمع کارگران کارخانجات چیت ری، ممتاز و تهران (باف کار) در جلوی کاخ نخست وزیری بعنوان اعتراض بعدم صدور جواز ساختمان شرکت تعاونی مسکن 16 شهریور 1357 37
اجتماع تعدادی از فرهنگیان شهرستان اردبیل در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان مزبور 16 شهریور 1357 38
گزارش خبر موضوع : سید علی اصغر مجد اسلامی 31 شهریور 1357 39
گزارش خبر 18 شهریور 1357 40
موضوع : نفوذ در بین استادان محرک دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی 19 شهریور 1357 41
اعلامیه دولت برقراری حکومت نظامی در تهران و 11 شهرستان مذکور - 42
تظاهرات و اقدامات اخلالگرانه و تخریبی از برقراری حکومت نظامی در تهران 17 شهریور 1357 44
تظاهرات اخلالگرانه قشریون مذهبی در تهران 17 شهریور 1357 48
[موضوع : دستگیری] 17 شهریور 1357 50
تلفنگرام در مورد : یحیی نصیری نوری 17 شهریور 1357 51
درباره : فرمانداری نظامی کرج 21 شهریور 1357 52
حوادث و وقایع شهر مشهد ـ استان خراسان - 54
وضعیت شهر مشهد ـ استان خراسان در بعد از ظهر روز 17 /6 /57 17 شهریور 1357 56
اظهارات محمدمهدی نوغانی یکی از روحانیون قشری شهر مشهد 17 شهریور 1357 57
1
2
3
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.