مظفر بقایی به روایت اسناد ساواک - جلد اول

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
طبق اطلاع حاصله، دکتر مصدق در جلسه ای که داشته اند، اظهار نموده است: به کسانی که به من اعتماد و ایمان دارند، سفارش کرده ام که... 14 شهریور 1328 1
به قرار اطلاع حاصله دکتر مصدق کاندیدهای خود را برای مجلس شورای ملی که عبارتند از: خود او و کاشانی، دکتر بقائی، حائری... 23 شهریور 1328 3
طبق گزارش مأمور ویژه، ساعت 17 روز 14 ماه جاری، جلسه انتخاباتی در منزل آیه اللّه غروی1 عضو سابق انجمن مرکزی انتخابات تشکیل... 16 مهر 1328 4
گزارش مأمور ویژه حاکیست به قرار اظهار شخص موثقی، بین مکی و حائری زاده با دکتر بقائی فاصله ای ایجاد شده و دو نفر مذکور... 19 مهر 1328 5
گزارش مأمور ویژه حاکیست، به طوری که از نزدیکان نمایندگان اقلیت شنیده شده از نظر سیاست خارجی هماهنگی کامل در بین دکتر... 29 آذر 1328 7
تیمسار سرلشگر مزینی1 با سران جبهه ملی2 به خصوص دکتر بقائی و مکی و حائری زاده روابط بسیار دوستانه دارد، چند شب قبل، آنها... 2 اردیبهشت 1329 9
گزارش 23 خرداد 1329 11
پیوسته در این اواخر، از طرف دکتر بقائی و مکی به طرفداران کاشانی تذکر داده می شود که: 1ـ دکتر مصدق مذهب درستی نداشته و... 17 مرداد 1329 12
بیانیه ای که از طرف کاشانی خطاب به روزنامه نویسان صادر گردیده، بطور قطع به قلم دکتر بقائی بوده زیرا گذشته از این که سبک... 17 مرداد 1329 13
گزارش 23 مرداد 1329 14
این روزها اعلامیه[هایی] را بین تیپ کاشانی، عناصر همدست با دکتر بقائی و سید ضیاءالدین طباطبائی منتشر می کنند و هر کدام از... 25 مرداد 16
گزارش 15 دی 1329 17
شماره: 26-805 26 آذر 1329 18
گزارش 4 دی 1329 19
گزارش 5 دی 1329 21
گزارش 7 دی 1329 23
گزارش 7 دی 1329 24
گزارش 8 دی 1329 25
گزارش مأمور ویژه، حاکیست ساعت 30 /8 صبح روز ماه جاری شعبان بی مخ1 یکی از چاقوکشها و افراد شرور بخش 8، به چاپخانه موسوی آمده... 10 دی 1329 27
شماره: 863 11 دی 1329 28
گزارش 17 دی 1329 29
مأمور ویژه گزارش می دهد به طوری که از نزدیکان دکتر بقائی شنیده و از طرف عده[ای] از اعضای حزب توده نیز تائید شده است،... 10 بهمن 1329 30
گزارش 9 اسفند 1329 31
گزارش 25 اسفند 1329 32
به طوری که مأمورین ویژه از محافل مطبوعاتی و سیاسی کسب اطلاع نموده اند، اختلاف شدیدی بین اعضای جبهه ملی تولید گردیده ولی... 23 اردیبهشت 1330 33
گزارش 15 خرداد 1330 36
وزارت جنگ 6 تیر 1330 38
[1ـ] شورای شرکت اتحادیه های کارگران و کارمندان خوزستان، رفقای کارگران مردم زحمتکش اهواز، پیام سرشار از محبت و علاقه شما... - 39
گزارش مرداد 1330 41
گزارش 12 مرداد 1330 42
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.