آیت‌الله سید محمود طالقانی به روایت اسناد ساواک - جلد سوم

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
درباره : سیدمحمود علایی طالقانی فرزند سیدابوالحسن محکوم ضدامنیتی 1 مرداد 1357 595
درباره : زندانی سیدمحمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن بازگشت به شماره : 84075 /454 ـ 26 /4 /37 1 مرداد 1357 597
درباره : زندانی سیدمحمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن بازگشت به شماره : 4890 /312 ـ 1 /5 /37 3 مرداد 1357 598
موضوع : غیرنظامی سیدمحمود علایی طالقانی فرزند سیدابوالحسن پیرو شماره 3 ـ 14418 ـ 66 ـ 401 ـ 3 /7 /2536 7 مرداد 1357 599
موضوع : جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر1 پیرو بولتن مورخ 28 /3 /2537 9 مرداد 1357 600
درباره : سیدمحمود علایی طالقانی فرزند سیدابوالحسن محکوم ضدامنیتی. 12 مرداد 1357 602
درباره : زندانی سیدمحمود علایی طالقانی فرزند سیدابوالحسن بازگشت به شماره : 84130 /454 ـ 3 /5 /37 15 مرداد 1357 604
درباره : زندانی سیدمحمود علایی طالقانی فرزند سیدابوالحسن بازگشت به شماره : 5405 /312 ـ 15 /5 /37 18 مرداد 1357 605
موضوع : غیرنظامی سیدمحمود علایی طالقانی فرزند سیدابوالحسن پیرو شماره 3 ـ 14418 ـ 66 ـ 401 ـ 3 /7 /2536 14 شهریور 1357 606
موضوع : اطلاعیه 3 آبان 1357 607
درباره : سابقه و وضعیت سیدمحمود علایی طالقانی و شیخ حسینعلی منتظری 7 آبان 1357 609
درباره : 1ـ آیت الله سیدمحمود علایی طالقانی 2ـ شیخ حسینعلی منتظری بازگشت به شماره های 1 ـ 13455 ـ 66 ـ 401 ـ 29 /1 /55 2 ـ 14418 ـ 66 ـ 401 ـ 14 /6 /57 8 آبان 1357 611
موضوع : غیرنظامی سیدمحمود علایی طالقانی فرزند سیدابوالحسن بازگشت به شماره 69 ـ 1299 ـ 12 ـ 14 /6 /1357 9 آبان 1357 612
به : مدیریت کل اداره سوم 312 از : فرمانداری نظامی تهران و حومه شماره : 96239 /20 ه حدود پنج هزار نفر در ساعت 1500 از خیابان سعدی... 10 آبان 1357 613
موضوع : قصد اجتماع 11 آبان 1358 614
موضوع : 250 هزار نفر به دیدار آیت الله العظمی طالقانی رفتند 11 آبان 1357 615
بسم اللّه القاصم الجبارین برادران و خواهران از شواهد و قرائن کنونی و تجربه های گذشته چنین برمی آید که عمال و مزدوران... 14 آبان 1357 618
موضوع : ملاقات با سیدمحمود طالقانی 23 آبان 1357 619
موضوع : اجتماع عده ای در منزل آیت الله طالقانی 24 آبان 1357 620
موضوع : توزیع اعلامیه مضره 25 آبان 1357 621
موضوع : اعلامیه 29 آبان 1357 622
موضوع : متن اعلامیه سیدمحمود علایی طالقانی 30 آبان 1357 624
موضوع : اظهارات سیدمحمود علایی طالقانی 2 آذر 1357 626
بازگشت به تلفنگرام شماره 27045 ـ 20 ه 12 ـ 29 /8 /57 4 آذر 1357 627
درباره : صدور اعلامیه از جانب سیدمحمود طالقانی پیرو شماره 27054 /20 ه 12 ـ 29 /8 /57 5 آذر 1357 628
درباره : آیت الله طالقانی 11 آذر 1357 629
موضوع : مذاکرات امینی با آیت الله طالقانی 16 آذر 1357 630
موضوع : اظهارات آیت الله طالقانی 16 آذر 1357 634
موضوع : ملاقات سنجابی با طالقانی 28 آذر 1357 635
به : 312 از : 201 شماره : 3145 /201 1) آیت الله طالقانی اظهار داشته تعدادی از چریکهای فلسطینی که در تهران و دیگر نقاط ایران هستند... 13 دی 1357 636
1
2
3
...
14
15
16
17
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.