آیت‌الله سید محمود طالقانی به روایت اسناد ساواک - جلد سوم

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
ریاست محترم اداره دادرسی ارتش شاهنشاهی ایران 5 بهمن 1354 545
موضوع : غیرنظامی سیدمحمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن پیرو شماره 1 ـ 14418 ـ 66 /01 ـ 3 /9 /54 15 بهمن 1354 546
درباره : سیدمحمود علایی طالقانی بازگشت به شماره 132962 /403 ـ 10 /10 /54 21 بهمن 1354 547
موضوع : سیدمحمود علایی طالقانی 29 بهمن 1354 548
موضوع : نظریات روحانیون بازداشتی در زندان اوین 20 فروردین 1356 549
موضوع : اظهارات سیدمحمود علایی طالقانی در زندان اوین 20 فروردین 1356 551
به : عرض می رسد از : واحد اطلاعاتی کمیته مشترک ضدخرابکاری شماره : 75 ـ 777 /383 مشارالیه در بین علما و روحانیون مشهور است که... 30 فروردین 1356 552
از : گزارش بازجویی مشخصات متهم : سیدمحمود فرزند سیدابوالحسن شهرت علایی طالقانی معروف به آیت الله طالقانی دارنده... 7 اردیبهشت 1356 553
موضوع : اظهارات هادی دوست محمدی فرزند محمدعلی 17 اردیبهشت 1356 560
درباره : سیدمحمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن بازگشت : 14418 /66 /401 ـ 2 /9 /54 «شعبه یک بازپرسی» 17 خرداد 1356 562
درباره : سیدمحمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن شغل 17 خرداد 1356 563
موضوع : اظهارات مهدی غضنفری 13 تیر 1356 564
موضوع : مهندس مهدی بازرگان 6 مرداد 1356 568
محضر انور علمای اعلام مراجع عظام دامت برکاتهم. - 569
موضوع : علی اصغر حاج سیدجوادی1 6 شهریور 1356 571
موضوع : علی اصغر حاج سیدجوادی پیرو : 22589 /20 ه 12 ـ 6 /6 /36 6 شهریور 1356 574
موضوع : اظهارات سیدمحمود علایی طالقانی 14 شهریور 1356 576
موضوع : اعلام قطعیت رأی بازگشت به شماره 2950 ـ 3759 ـ 384 ـ 17 /3 /2536 3 مهر 1356 577
موضوع : اعلامیه وکلای سیدمحمود طالقانی 9 مهر 1356 578
موضوع : نظریات روحانیون در زندان اوین 20 مهر 1356 581
درباره : سیدمحمود علایی طالقانی فرزند سیدابوالحسن 25 مهر 1356 583
درباره : تقاضای سیدمحمود علایی طالقانی زندانی ضدامنیتی به منظور اجازه خروج از کشور به همسر و فرزندش برای معالجه پیرو شماره 4824 /312 ـ 25 /7 /36 10 دی 1356 584
درباره : تقاضای سیدمحمود علایی طالقانی زندانی ضدامنیتی به منظور اجازه خروج از کشور به همسر و فرزندش برای معالجه بازگشت به شماره 6827 /312 ـ 10 /10 /36 22 دی 1356 585
درباره : سیدمحمود علایی طالقانی فرزند ابوالحسن بازگشت به شماره 25110 / ه 12 ـ 22 /10 /36 17 بهمن 1356 586
موضوع : اظهارات حسینی 21 فروردین 1357 587
درباره : آقای سیدمحمود 23 فروردین 1357 588
موضوع : شایعه فوت آیت الله طالقانی 21 اردیبهشت 1357 589
موضوع : اعلامیه سیدمحمود طالقانی 22 خرداد 1357 590
موضوع : پخش اعلامیه 28 تیر 1357 591
موضوع : مبارزه برای آزادی آیت الله طالقانی و زندانیان سیاسی خرداد 1357 592
1
2
3
...
13
14
15
16
17
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.