آیت‌الله سید محمود طالقانی به روایت اسناد ساواک - جلد دوم

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه پنج
ساعت 0830 روز 25 /3 /43 پنجاه و پنجمین جلسه دادگاه تجدیدنظر نظامی در پادگان عشرت آباد با حضور بیش از 60 نفر تماشاچی تشکیل گردید.... 26 خرداد 1343 1
موضوع : اظهارات موسی شیخ زادگان و شانه چی 13 تیر 1343 4
موضوع : پادگان عشرت آباد محکمه تجدیدنظر ویژه 14 تیر 1343 6
موضوع : چاپ اعلامیه از طرف آقای خمینی 20 تیر 1343 7
درباره : مهندس مهدی بازرگان فرزند حاجی عباسقلی 2ـ دکتر یداللّه سحابیفرزند علی 3ـ سیدمحمود طالقانی فرزند سیدابوالحسن 4ـ مهندس عزت اللّه سحابی فرزند یداللّه 5ـ دکتر عباس شیبانی فرزند هدایت اللّه 6ـ احمدعلیبابایی فرزند اسماعیل 7ـ ابوالفضل حکیمی فرزند محمدتقی 8ـ مهدی جعفریفرزند عبداللّه 9ـ پرویز عدالت منش فرزند علی اکبر متهمین به ضدیت باسلطنت مشروطه ایران و اهانت به رئیس مملکت. بازگشت به شماره 14159 /313 ـ 15 /4 /43 8 مرداد 1343 8
موضوع : محکومیت طالقانی 13 مرداد 1343 10
موضوع : اظهارات میرزا خلیل کمره ای 15 مرداد 1343 11
موضوع : تقدیر از سرهنگ اعتمادزاده 26 مرداد 1343 12
موضوع : اظهارات مهدی ریاحی عضو سابق جبهه ملی 7 شهریور 1343 13
موضوع : سیدمحمود طالقانی و مهندس بازرگان 19 شهریور 1343 14
موضوع : سرتیپ احمد دبیر شماره عطف : 12969 /314 ـ 19 /6 /43 2 مهر 1343 15
موضوع : وکلای مدافع مهندس مهدی بازرگان 4 مهر 1343 16
موضوع : نامه آقای طالقانی 21 مهر 1343 17
موضوع : اعلامیه آقای میلانی 3 بهمن 1343 18
نامه حضرت آیت الله العظمی آقای سیدمحمدهادی میلانی دامه ظله 15 فروردین 1343 19
موضوع : اظهارات مهدی حامدی طرفدار نهضت آزادی 1 اسفند 1343 20
موضوع : ملاقات عده ای از عناصر حزب ملت ایران از داریوش فروهر 26 اسفند 1343 21
موضوع : جلسه نیروی سوم 21 فروردین 1344 22
موضوع : هیئت بنی فاطمه 29 فروردین 1344 26
موضوع : شیخ مروارید. شیخ فرج اللّه واعظی 28 اردیبهشت 1344 27
موضوع : عباس عاقلی زاده ـ منوچهر صفا 17 تیر 1344 28
موضوع : جلسات هیئت شبهای دوشنبه زیر نظر حسین مطیعی 28 شهریور 1344 29
موضوع : تبعید عباس عاقلی زاده ـ منوچهر صفا ـ سیدمحمود طالقانی 11 آبان 1344 30
موضوع : انتشار نامه خطی آقای میلانی خطاب به طالقانی 8 دی 1344 31
موضوع : دکتر خلیل آسایش فرزند مرحوم آسایش عضو نهضت آزادی 26 دی 1344 32
موضوع : ملاقات چند تن از عناصر جمعیت نهضت آزادی با سیدمحمود طالقانی 4 بهمن 1344 33
موضوع : ملاقات کنندگان سیدمحمود طالقانی عضو نهضت آزادی 10 بهمن 1344 34
موضوع : ملاقات کنندگان سیدمحمود طالقانی عضو نهضت آزادی 17 بهمن 1344 35
عطف به 195 /20 الف ـ 21 /1 /44 23 بهمن 1344 36
موضوع : ملاقات با سیدمحمود طالقانی عضو نهضت آزادی 8 اسفند 1344 37
1
2
3
...
15
16
17
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.