شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
موضوع : شیخ محمد مفتح شماره پیرو : 2109/ ب 2 ـ 20 /4 /41 7 مرداد 1341 1
آیاتی چند درباره حجاب - 2
موضوع: شیخ محمد مفتح فرزند محمود شماره پیرو : 2109/ب 2 ـ 20 /4 /41 10 مهر 1341 4
موضوع: آقای محمدحسینی بهشتی1 و مفتح شماره پیرو : 15444/س ت ـ 18 /7 /42 6 آبان 1342 5
محمد مفتح فرزند محمود 24 آبان 1342 6
موضوع: آقای محمد مفتح فرزند محمود شماره پیرو : 1242/ ق م ـ 6 /8 /42 27 آبان 1342 7
مطالب مندرجه در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود - 8
شماره پیرو : 311 /13/ ه ـ 10 /2 /43 16 اردیبهشت 1343 10
موضوع : گزارش وقایع روزانه - 14
از : آبادان ساواک سوم پیرو 99 /31 /2 /43 در ساعت نوزده روز جاری یکی از روحانیون بنام دکتر محمد مفتح در تکیه بازار صفای آبادان... 31 اردیبهشت 1343 15
موضوع: آگهی های تسلیت طلاب قم شماره عطف : 114 /321 ـ 6 /2 /43 5 خرداد 1343 16
موضوع : آگهی های تسلیت طلاب قم شماره عطف : 1683 /20 الف ـ 30 /1 /43 11 خرداد 1343 17
تلگرام 17 خرداد 1343 18
ایران آبادان خیابان پهلوی مغازه حاج آقا فتح اللّه عموچی بقّال بوسیله فخرالحاج حاج آقا فتح اللّه بقّال محضر مبارک... - 19
موضوع : دبستان ملی نور دانش - 20
تیمسار خاوری ـ چندی پیش بنا به پیشنهاد فرمانده هنگ ژاندارمری آبادان تصمیم گرفته شد که یک جلد از قرآن های اهدائی شاهنشاه... - 22
محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی آقای مرعشی نجفی دام ظله العالی - 26
از: آبادان به: تهران شماره: 181 نظر به این که دو نفر از روحانیون آبادان به نامهای دکتر محمد مفتح و بهشتی با وجود تذکرات... 1 تیر 1343 27
موضوع: روحانیون عطف : 15019 /321 ـ 3 /4 /43 12 تیر 1343 28
از : آبادان به : تهران شماره : 201 پیرو 43 /3842 /6/ هـ 13 /4 /43 صبح روز جاری رئیس شهربانی آبادان ضمن تماس تلفنی اطلاع داد که طبق... 16 تیر 1343 29
از : ساواک مرکز به : ساواک آبادان شماره : 15195 /321 عطف 201ـ16 /4 /43 مراتب به استحضار تیمسار ریاست و تیمسار قائم مقام رسید پی نوشت... 17 تیر 1343 30
گیرنده: مقامات ساواک به ترتیب سلسله مراتب فرستنده: بخش 321 محترما پیرو گزارش عرضی مورخ 16 /4 /43 پیرامون استعلام... 17 تیر 1343 31
از : ساواک مرکز به : ساواک آبادان شماره : 15212 /321 پیرو 15195 /321ـ17 /4 /43 تیمسار قائم مقام فرمودند اگر این دو نفر واعظ چنین بیانات... 20 تیر 1343 33
تلگرام 21 تیر 1343 34
موضوع : روحانیون 21 تیر 1343 35
موضوع : آقای محمد مفتح عطف : 43 /4560 /6 ه ـ 21 /4 /43 24 تیر 1343 38
موضوع: اظهارات آقای صفاریان 29 تیر 1343 39
گیرنده: مقامات ساواک به ترتیب سلسله مراتب فرستنده : بخش 321 محترما به استحضار می رساند گزارش ساواک خوزستان حاکیست که... 8 مرداد 1343 40
موضوع: آقای محمد مفتح عطف : 43 /4984 /6 ه ـ 31 /4 /43 12 مرداد 1343 42
از: مشهد به: تهران شماره: 219 آقایان ناصر مکارم صاحب امتیاز مجله مکتب اسلام1 در قم و دکتر مفتح چند روز است به مشهد وارد... 20 مرداد 1343 43
1
2
3
...
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.