امیر توکل کامبوزیا به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه یازده
«ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللّه اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون» - 1
از : زاهدان به : تهران جناب آقای دکتر مصدق2 نخست وزیر محبوب ایران رونوشت حزب ایران3 رونوشت اداره تبلیغات به حمداللّه ... 25 مرداد 1332 2
جناب آقای استاندار بلوچستان و سیستان 24 فروردین 1342 4
سازمان اطلاعات و امنیت استان بلوچستان و سیستان 1 مرداد 1342 5
آقای امیرتوکل کامبوزیا ریاست اداره انتشارات و رادیو استان بلوچستان و سیستان 20 مرداد 1342 6
موضوع : امیرتوکل کامبوزیا 19 آذر 1343 7
موضوع : مذاکرات شه بخش و جمال الدینی 26 آذر 1343 9
موضوع : کامبوزیا 26 آذر 1343 11
موضوع : اظهارات کامبوزیا 12 دی 1343 13
موضوع : توضیح از رادیو زاهدان 12 بهمن 1343 16
موضوع : کامبوزیا 30 آذر 1344 17
موضوع : آقای کامبوزیا 8 دی 1344 18
برگ تقاضای عملیات (سانسور) 13 دی 1344 19
درباره : امیرتوکل کامبوزیا عطف 1939 /11 ه ـ 13 /10 /44 21 دی 1344 20
امیرتوکل کامبوزیا بازگشت : 50227 /323 ـ 21 /10 /44 29 دی 1344 21
درباره : امیرتوکل کامبوزیا فرزند: امیربابا مشیر دیوان عطف به شماره 1963 /11 ه ـ 29 /10 /44 9 بهمن 1344 23
درباره : امیرتوکل کامبوزیا بازگشت به شماره 1013 /11 ه ـ 9 /12 /44 18 اسفند 1344 24
موضوع : آقای کامبوزیا 12 فروردین 1345 25
موضوع : آقای کامبوزیا 12 فروردین 1345 26
از : بخش 323 به : ریاست بخش 316 شماره : 1122 /323 بدین وسیله رونوشت نامه شرکت سهامی انتشار* که به عنوان آقای امیر کامبوزیا ارسال... 20 فروردین 1345 27
درباره : سیدغلامرضا سعیدی1 - 28
شرکت سهامی انتشار - 30
شرکت سهامی انتشار 7 خرداد 1345 31
موضوع : امیرتوکل کامبوزیا 27 فروردین 1345 32
موضوع : امیرتوکل کامبوزیا پیرو 1939 /11 ه ـ 13 /10 /44 3 مرداد 1345 33
درباره : امیرتوکل کامبوزیا عطف به شماره 2077 /11 ه ـ 3 /5 /45 13 مرداد 1345 34
درباره : امیرتوکل کامبوزیا 8 شهریور 1345 35
ترجمه (در این نامه اغلاط املائی و انشائی وجود دارد) 26 مرداد 1345 36
امیرتوکل کامبوزیا 22 شهریور 1345 38
موضوع : امیرتوکل کامبوزیا عطف : 460 /11 ه ـ 22 /6 /45 17 آذر 1345 39
1
2
3
...
5
6
7
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.