کابینه حسنعلی منصور به روایت اسناد ساواک - جلد اول

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
لژ همایون1 صورت کلیه اعضا در ایران حدود 6 یا 7 سال قبل تاریخ 7 /12 /39 از ساواک خوزستان 1333 33
لژ همایون ـ لژ پهلوی - 35
با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران 12 مرداد 1336 37
با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران 17 آذر 1336 38
بیوگرافی1 حسنعلی منصور 19 تیر 1337 41
با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران 30 شهریور 1337 43
به موجب پیشنهاد جناب دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر به موجب این دستخط جناب حسنعلی منصور را به سمت وزارت کار1 منصوب و مقرر می... 9 آبان 1338 44
نظر به پیشنهاد جناب دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر به موجب این دستخط جناب حسنعلی منصور را به سمت وزارت بازرگانی1 منصوب و... 13 بهمن 1338 45
باشگاه عصر تقاضای عضویت آبان 1339 46
جناب آقای حسنعلی منصور 23 آذر 1339 48
حسنعلی منصور 18 اردیبهشت 1341 49
دکتر حسنعلی منصور 21 مرداد 1341 51
ریاست منطقه 354 لاینز بین المللی ایران 6 شهریور 1341 53
موضوع : کانون مترقی1 16 آبان 1341 54
موضوع : فعالیت انتخاباتی حسنعلی منصور 20 تیر 1342 58
موضوع : اظهارات حسنعلی منصور 25 تیر 1342 59
موضوع : مجلس شورای ملی 7 مهر 1342 60
نظر به ماده پنج از فصل دوم اساسنامه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی موجب این دستخط جناب حسنعلی منصور را به عضویت هیئت... 24 مهر 1342 64
موضوع : اظهارات آقای منصور 29 مهر 1342 65
موضوع : اظهارات آقای حسنعلی منصور 30 مهر 1342 66
موضوع : مجلس شورای ملی 14 آبان 1342 67
موضوع : جلسه کلوپ کانون مترقی 29 آبان 1342 68
موضوع : تشکیل حزب ایران نوین 6 آذر 1342 69
موضوع : اظهارات باقر مجلسی 12 آذر 1342 71
موضوع : مهمانی در منزل آقای نورالدین امامی 19 آذر 1342 74
موضوع : مجلس شورای ملی 13 آذر 1342 75
موضوع : مخالفت با لایحه استخدام 17 آذر 1342 76
موضوع : محمد علی کشاورز 3 دی 1342 77
موضوع : کاندیدای نخست وزیری 4 دی 1342 80
موضوع : فعالیتهای سیاسی 8 دی 1342 82
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.