آیت‌الله حاج آقاحسین خادمی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع‌: جلسه روحانیون افراطى 2 خرداد 1343 94
10 نفر از روحانیون1 طرفدار خمینى در منزل حاج آقا مرتضى ابطحى جلسه داشته 3 خرداد 1343 96
مشخصات 10 نفر افراد مورد بحث به شرح زیر اعلام و به عرض مى‌رسد 6 خرداد 1343 97
اعلامیه پلى کپى شده‌اى تحت عنوان نامه سرگشاده 25 خرداد 1343 98
نامه سرگشاده جناب آقاى دادستان شهرستان اصفهان رونوشت جناب آقاى استاندار - 99
اخیراً مقالاتى تحت عنوان طرح قانونى خانواده1 در سه شماره 364 و 365 و 366 اطلاعات بانوان درج شده 24 خرداد 1343 101
موضوع‌: انتشار کتاب1 توسط حاج آقا حسین خادمى 30 خرداد 1343 102
اطلاعات زیر را مأمور افتخارى (ذاکر) کسب و در اختیار اینجانب گذاشته است 2 تیر 1343 103
حضرت مستطاب سیدالعلماء العاملین و حجت‌الاسلام والمسلمین آقاى خادمى دامت برکاته 2 مرداد 1343 105
موضوع‌: گزارش مأمور 2 مرداد 1343 106
حسین جزایرى1 با اخذ یک توصیه از حاج شیخ حسین خادمى براى آیت‌اللّه‌ گلپایگانى به قم رفته است 10 شهریور 1343 107
موضوع‌: کتاب‌هاى (رهبر سعادت) مشتمل بر بیوگرافى آیت‌اللّه‌ خمینى و (پرتوى از جمال انسانى‌) 2 شهریور 1343 108
موضوع‌: کتاب‌هاى رهبر سعادت و پرتوى از جمال انسانیت 23 شهریور 1343 109
صورت اسامى مدعوینى که از طرف استاندارى اصفهان براى شرکت در جشن چهارم آبان1 دعوت شده و در جشن شرکت نکرده‌اند 4 آبان 1343 111
پیرو مذاکرات تلفنى به طورى که استحضار دارند نظر به اینکه آیت‌اللّه‌ خمینى از کشور تبعید شده است 14 آبان 1343 112
جلد دوم کتاب رهبر سعادت آمده چاپ شده 20 آبان 1343 113
موضوع‌: منزل حاج آقا حسین خادمى 18 آذر 1343 114
موضوع‌: پخش اوراق اعلامیه 5 دی 1343 115
اطلاعیه‌هاى پیوست از طرف مأمورین مختلف از مسجد قدویه رسیده است 26 دی 1343 116
موضوع‌: اظهارات حاج آقا حسین خادمى 2 فروردین 1344 117
یک ـ دستور فرمایید معلوم شود آیا روى منابر کسى چنین مطلبى گفته است یا خیر؟ 4 فروردین 1344 118
ماشاءاله شرف الواعظین که از وعاظ اصفهان است 7 فروردین 1344 119
طبق اطلاع واصله از منابع دیگر محقق است که میلانى نامه‌اى براى خادمى فرستاده است 11 فروردین 1344 121
تسلیم و تحیت وافر تقدیم داشته و به انواع دعوات یادآورم - 122
موضوع‌: اعلامیه‌هاى مضره 12 فروردین 1344 123
موضوع‌: پرونده حاج آقا حسین خادمى فرزند ابوجعفر 21 فروردین 1344 124
موضوع‌: حاجى آقا حسین خادمى 22 فروردین 1344 126
موضوع‌: پرونده اتهامى حاج آقا حسین خادمى فرزند ابوجعفر 28 فروردین 1344 127
دستور فرمایید سریعاً تعیین و اعلام دارند نامبرده در حال حاضر بازداشت مى‌باشد یا خیر. 2 اردیبهشت 1344 128
موضوع‌: تشکیل دسته عزادارى در روز عاشورا 4 اردیبهشت 1344 129
1
2
3
4
5
...
11
12
13
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.