مصطفی الموتی‌نیا به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
آگهی منتشره در شماره 961 روزنامه داد مورخ پنجم دی‌ ماه 1325 5 دی 1325 1
نظریه تیمسار سرتیپ صفاری1 (رئیس محترم شهربانی) دربارة داستان‌‌های واقعی 20 اردیبهشت 1326 3
سرمقاله اولین شماره (پست تهران) قبل از بازگشت شاهنشاه ایران شاه به وطن باز می‌گردد - 6
اطلاعیه 6 بهمن 1334 9
موضوع تحقیق 10 بهمن 1334 10
اینجانب الموتى مدیر چاپخانه آتش متعهد مى‌شوم که تا دستور فرماندارى نظامى تهران از انتشار مجله شماره 25 (284) فردوسى در چاپخانه نگاهدارى نماید 13 اسفند 1335 12
سرکار سرهنگ کیانی 28 اسفند 1335 13
در پیشینیه مصطفی الموتی 29 اسفند 1335 14
درباره مصطفی الموتی 28 فروردین 1336 15
ریاست ستاد ارتش درباره صدراله پاشا فرزند محمود 11 فروردین 1336 16
گزارش 3 مرداد 1336 18
درباره آقای مصطفی الموتی فرزند محمدحسین 15 مهر 1336 20
مستخرجه از پرونده و ت 4555 شهربانی 10 مهر 1336 21
موضوع : حزب مردم 17 دی 1337 22
تأسیس باشگاه مطبوعات 13 شهریور 1338 23
موضوع: محرمانه 3 مهر 1338 29
رونوشت اطلاعیه شماره: 655/ ت 26 دی 1338 30
اطلاعیه 26 بهمن 1338 31
اطلاعیه 3 اسفند 1338 34
موضوع: شرکت واحد اتوبوسرانی 7 فروردین 1339 35
شمس‌زاده پیشکار سابق والا حضرت فقید شاهپور علیرضا 6 اردیبهشت 1339 36
موضوع: بیوگرافی (مصطفی الموتی‌نیا) 4 خرداد 1339 41
رونوشت اطلاعیه 2 ـ3 ـ 1393 17 خرداد 1339 42
تیمسار معظم سپهبد بختیار ریاست محترم سازمان امنیت 8 تیر 1339 45
موضوع: درباره دکتر الموتی‌نیا معاون نخست‌وزیر 27 تیر 1339 48
موضوع: اقدامات مصطفی الموتی 1 شهریور 1339 50
اطلاعیه 17 آبان 1339 51
کارمندان و نویسندگان روزنامه‌ صبح امروز 16 اردیبهشت 1340 53
موضوع : حزب ملیون 29 مهر 1340 54
گزارش 24 دی 1340 55
1
2
3
...
5
6
7
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.