گفت و شنود، جلد دوم - شنود مکالمات شهید آیت‌الله محمد صدوقی

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 11 /7 /57 تا ساعت 0700 چهارشنبه 12 /7 /57 11 مهر 1357 1
مکالمات سوژه از ساعت 0700 چهارشنبه 12 /7 /57 تا ساعت 0700 پنجشنبه 13 /7 /57 12 مهر 1357 3
مکالمات سوژه از ساعت 0700 پنجشنبه 13 /7 /57 تا ساعت 1130 جمعه 14 /7 /57 13 مهر 1357 10
مکالمات سوژه از ساعت 1130 جمعه 14 /7 /57 تا ساعت 0700 شنبه 15 /7 /57 14 مهر 1357 21
مکالمات سوژه از ساعت 0700 شنبه 15 /7 /57 تا ساعت 0700 یکشنبه 16 /7 /57 15 مهر 1357 25
مکالمات سوژه از ساعت 0700 یکشنبه 16 /7 /57 تا ساعت 0715 دوشنبه 17 /7 /57 16 مهر 1357 30
مکالمات سوژه از ساعت 0715 دوشنبه 17 /7 /157 تا ساعت 0715 سه شنبه 18 /7 /57 17 مهر 1357 32
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 18 /7 /57 تا ساعت 0715 چهارشنبه 19 /7 /57 18 مهر 1357 35
مکالمات سوژه از ساعت 0715 چهارشنبه 19 /7 /57 تا ساعت... 19 مهر 1357 37
مکالمات سوژه از ساعت 1345 پنجشنبه 20 /7 /57 تا ساعت 1200 جمعه 21 /7 /57 20 مهر 1357 42
مکالمات سوژه از ساعت 1200 جمعه 21 /7 /57 تا ساعت 1900 شنبه 22 /7 /57 21 مهر 1357 48
مکالمات سوژه از ساعت 1900 شنبه 22 /7 /57 تا ساعت 1100 یکشنبه 23 /7 /57 22 مهر 1357 50
مکالمات سوژه از ساعت 1100 یکشنبه 23 /7 /57 تا ساعت 0700 دوشنبه 24 /7 /57 23 مهر 1357 52
مکالمات سوژه از ساعت 0700 دوشنبه 24 /7 /57 تا ساعت 0700 سه شنبه 25 /7 /57 24 مهر 1357 54
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 25 /7 /57 تا ساعت 0200 چهارشنبه 26 /7 /57 25 مهر 1357 61
مکالمات سوژه از ساعت 0700 چهارشنبه 26 /7 /57 تا ساعت 0700 پنجشنبه 27 /7 /57 26 مهر 1357 67
مکالمات سوژه از ساعت 0700 پنج شنبه 27 /7 /57 تا ساعت 1200 شنبه 29 /7 /57 27 مهر 1357 70
مکالمات سوژه از ساعت 1345 شنبه 29 /7 /57 تا ساعت 0700 یکشنبه 30 /7 /57 29 مهر 1357 76
مکالمات سوژه از ساعت 0700 یکشنبه 30 /7 /57 تا ساعت 0700 دوشنبه 1 /8 /57 30 مهر 1357 78
مکالمات سوژه از ساعت 0700 دوشنبه 1 /8 /57 تا ساعت 1300 همان روز 1 آبان 1357 81
مکالمات سوژه از ساعت 1345 چهارشنبه 3 /8 /57 تا ساعت 0700 شنبه 6 /8 /57 3 آبان 1357 83
مکالمات سوژه از ساعت 1300 شنبه 6 /8 /57 تا ساعت 0700 یکشنبه 7 /8 /57 6 آبان 1357 85
مکالمات سوژه از ساعت 0700 سه شنبه 9 /8 /57 تا ساعت 1245 همان روز 9 آبان 1357 92
مکالمات سوژه از ساعت 0700 چهارشنبه 10 /8 /57 تا ساعت 0700 پنجشنبه 11 /8 /57 10 آبان 1357 96
مکالمات سوژه از ساعت 0700 پنجشنبه 11 /8 /57 تا ساعت 1545 جمعه 12 /8 /57 11 آبان 1357 104
مکالمات سوژه از ساعت 1545 جمعه تاریخ 12 /8 /57 تا ساعت 0700 شنبه 13 /8 /57 12 آبان 1357 114
مکالمات سوژه از ساعت 0700 شنبه1 13 /8 /57 تا ساعت 0700 یکشنبه 14 /8 /57 13 آبان 1357 116
مکالمات سوژه از ساعت 1345 یکشنبه 14 /8 /57 تا ساعت 0700 دوشنبه 15 /8 /57 14 آبان 1357 123
مکالمات سوژه از ساعت 1900 جمعه 19 /8 /57 تا ساعت 1000 شنبه 20 /8 /57 19 آبان 1357 125
مکالمات سوژه از ساعت 1100 شنبه 20 /8 /57 تا ساعت 0700 یکشنبه 21 /8 /57 20 آبان 1357 127
1
2
3
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.