آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به روایت اسناد ساواک - کتاب اول

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
ریاست محترم دادسرای شهرستان اردبیل 25 خرداد 1332 1
ریاست شهربانی‌های آذربایجان 11 تیر 1332 3
ریاست محترم شهربانی‌های آذربایجان ـ دایره اطلاعات 21 تیر 1332 4
ریاست شهربانی‌های آذربایجان 31 مرداد 1332 5
فرمانداری شهرستان قم 25 دی 1340 6
موضوع: ورود آقایان ناصر مکارم و حجتی کرمانی 8 شهریور 1341 7
اداره کل سوم - 10
موضوع: آقای ناصر مکارم شیرازی 24 دی 1341 12
موضوع: شیخ ناصر مکارم 8 بهمن 1341 15
موضوع: سخنرانی آقای مکارم 13 بهمن 1341 17
موضوع: شیخ ناصر مکارم 14 بهمن 1341 19
موضوع: شیخ ناصر مکارم 15 بهمن 1341 20
موضوع: شیخ ناصر مکارم شیرازی 17 بهمن 1341 21
موضوع: شیخ ناصر مکارم شیرازی 17 بهمن 1341 23
آقای مکارم 18 بهمن 1341 24
موضوع: شیخ ناصر مکارم 20 بهمن 1341 26
گزارش 22 بهمن 1341 27
موضوع: شیخ ناصر مکارم 27 بهمن 1341 28
گزارش 27 بهمن 1341 29
گزارش 28 بهمن 1341 30
گزارش 29 بهمن 1341 31
موضوع: شیخ ناصر مکارم 1 اسفند 1341 32
موضوع: شیخ ناصر مکارم 5 اسفند 1341 33
موضوع: شیخ ناصر مکارم 12 اسفند 1341 34
موضوع: شیخ ناصر مکارم شیرازی 13 اسفند 1341 35
موضوع: ارسال پاکت‌های پستی حاوی اعلامیه روحانیون 7 فروردین 1342 36
موضوع: شیخ ناصر مکارم 9 اردیبهشت 1342 37
موضوع: ناصر مکارم 10 اردیبهشت 1342 38
آیت‌الله‌العظمی آقای خمینی 16 دی 1346 39
موضوع: حاج شیخ عبدالرسول قائمی 21 اردیبهشت 1342 41
1
2
3
...
15
16
17
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.