انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان بوشهر، کتاب 1

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
موضوع: ملاقات اسماعیل سرمدى با دکتر صادقى 4 بهمن 1346 100
درباره: قرائت قرآن در حسینیه کازرونى 1 اردیبهشت 1347 102
درباره: سید محمد حسن نبوى 5 خرداد 1347 104
موضوع: جلسه تفسیر قرآن 16 مرداد 1347 108
موضوع: فعالیت مضره در قطر 6 شهریور 1347 109
موضوع:اعمال و رفتار سید محمد حسن نبوى رئیس دبیرستان داریوش کبیر بوشهر 3 مهر 1347 111
درباره: شیخ ابوتراب عاشورى فرزند عباس 10 مهر 1347 113
درباره: سید محمد حسن نبوى 21 مهر 1347 114
درباره: سید محمد حسن نبوى 16 آذر 1347 115
موضوع: حمید درختیان 1 اسفند 1347 119
درباره: رساله خمینی چاپ نجف اشرف 11 بهمن 1349 120
درباره: رساله خمینی 29 بهمن 1349 121
درباره: حسن مزارعی 9 اسفند 1349 122
سید حسن موسوی 17 شهریور 1350 124
درباره: غلامحسین کریمی 25 شهریور 1350 125
درباره: غلامحسین کریمی 13 دی 1350 127
ریاست ساواک فرمانداری کل بنادر جنوب 7 مهر 1350 128
موضوع: وصول 1645 کشف 1800 کاشف 500 7 آذر 1350 130
عطف: 7928 /16/ ﻫ- 7 /9 /50 8 آذر 1350 131
عطف: 14168/ ﻫ- 8 /9 /50 9 آذر 1350 131
موضوع: وصول 900 0 ـ 11 /9 کشف 1300 کاشف 400 10 آذر 1350 132
موضوع: وصول 1715 13 آذر 1350 133
رمز شود 14 آذر 1350 134
پیرو: 7524 /312- 14 /9 /50 18 آذر 1350 134
موضوع: سپاهى دانش عبدالمجید سخائى اهل فیروز آباد 29 آذر 1350 135
درباره: سپاهی دانش عبدالحمید سخائی 20 دی 1350 136
درباره: موضوع اجتماع روحانیون و طبقات مختلف فرماندارى دشتستان 26 دی 1350 137
درباره: سرهنگ دزفولیان رئیس شهربانى و دژ برازجان 4 اسفند 1350 138
گزارش خبر 27 فروردین 1351 140
درباره: فعالیت‌هاى مشکوک در بوشهر 13 آبان 1351 141
1
2
3
4
5
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.