آیت‌الله سید یحیی جعفری به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
اطلاعیه 4 تیر 1342 1
موضوع: اظهارات سیدیحیی جعفری 4 تیر 1342 2
[موضوع:] تشکیل جلسه روحانیون کرمان 11 بهمن 1345 3
موضوع: تشکیل جلسه روحانیون کرمان 17 بهمن 1345 5
تشکیل جلسه روحانیون کرمان 24 بهمن 1345 6
تشکیل جلسه روحانیون کرمان 2 اسفند 1345 7
[موضوع:] تشکیل جلسه روحانیون کرمان 8 اسفند 1345 8
موضوع: تشکیل جلسه روحانیون 16 اسفند 1345 9
موضوع: احضار وعاظ کرمان به شهربانی 23 فروردین 1346 10
آقای شیخ مرتضی فهیم 7 اردیبهشت 1346 12
در ساعت 0830 روز یکشنبه 8 /5 /46 نزدیک مدرسه معصومیه 9 مرداد 1346 13
موضوع: تشکیل جلسه روحانیون در منزل مظفری 23 شهریور 1346 14
از: ساواک استان کرمان 13 آذر 1346 15
نام سیدیحیی - 16
چهار نسخه بیوگرافی 6 دی 1346 18
نام سیدیحیی - 19
از طریق شهربانی استان روحانیون مشروحه زیر به شهربانی احضار گردیدند 11 فروردین 1347 20
روحانیون مشروحه 27 فروردین 1347 22
شیخ احمد کافی 7 اردیبهشت 1347 24
موضوع: طلاب مدرسه معصومیه - 25
شیخ مرتضی فهیم و سیدیحیی جعفری و سیدحسین هاشمی زمانی 24 اردیبهشت 1347 26
سیدحسن تاج‌الدینی 24 اردیبهشت 1347 27
درباره: طلاب مدرسه معصومیه 26 اردیبهشت 1347 28
مجلس روضه‌خوانی امام جمعه کرمان شیخ علی‌اصغر صالحی 28 اردیبهشت 1347 30
موضوع: دکتر مظفر بقائی 15 مرداد 1347 31
موضوع: سیدیحیی جعفری واعظ 25 آبان 1347 32
موضوع: سیدیحیی جعفری واعظ 28 آبان 1347 32
موضوع: تماس سه نفر از وعاظ مخالف 7 دی 1347 33
موضوع: سیدحسین ثمره هاشمی 29 دی 1347 34
موضوع: روحانیون 19 بهمن 1347 35
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.