حزب ایران نوین به روایت اسناد ساواک - جلد 3

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه نه
اظهارات رکنی درباره دکتر کلالی پیرو به عطف : 32929 /321ـ11 /7 /46 24 مهر 1346 1
موضوع : وضع مالی حزب ایران نوین عطف : 54978 /321 ـ 21 /10 /47 7 فروردین 1347 3
موضوع : حزب ایران نوین 21 اردیبهشت 1347 5
اساسنامه سازمان انجمنهای محلی پایتخت وابسته به حزب ایران نوین - 6
از : به عرض می رسد به : 321 به منظور انجام اصلاحاتی در سازمانهای حزب ایران نوین و ایجاد تحرک در ارگانهای آن و گسترش شعب... 4 خرداد 1347 12
موضوع : اظهارات جلالیان درباره حزب ایران نوین 12 خرداد 1347 14
موضوع : دفتر سیاسی حزب ایران نوین 13 خرداد 1347 15
موضوع : مراسم احزاب ایران نوین و مردم1 به مناسبت قیام ملی 28 مرداد پیرو : تلفنگرام مورخه 28 /5 /45 28 مرداد 1347 16
درباره کاندیدای احزاب ایران نوین و مردم در تربت حیدریه و خواف 30 مرداد 1347 17
موضوع : اعلامیه علیه سخنگوی حزب ایران نوین 20 شهریور 1347 19
فهرست اسامی گیرندگان اعلامیه چاپی علیه عباس فروتن سخنگوی حزب ایران نوین - 23
موضوع : متینگ در راه آهن 27 شهریور 1347 25
موضوع : حزب ایران نوین 6 مهر 1347 26
موضوع : فعالیت حزب ایران نوین 6 مهر 1347 27
حزب ایران نوین 10 مهر 1347 28
موضوع : فعالیت به نفع حزب ایران نوین 10 مهر 1347 30
موضوع : حزب ایران نوین و انتخابات انجمن شهر 13 مهر 1347 31
موضوع : حزب ایران نوین و انتخابات انجمن شهر 13 مهر 1347 33
موضوع : اظهارات دکتر اسمعیل فریور در مورد مبارزه با افراد حزب ایران نوین 18 مهر 1347 35
گزارش درباره : انتخابات انجمن شهر و احزاب ایران نوین و مردم 18 مهر 1347 36
موضوع : ملک منصور باشتی 21 مهر 1347 40
موضوع : اظهارات ابراهیم سرلک 22 مهر 1347 43
بولتن : سه ماهه از تاریخ 27 /4 /47 الی 27 /7 /47 درباره : حزب ایران نوین 27 مهر 1347 44
موضوع : وضع فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین 18 آبان 1347 50
گزارش : درباره : کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی 25 آبان 1347 56
درباره : بررسی سوابق اعضای مؤثر احزاب ایران نوین و مردم 29 آبان 1347 59
موضوع : دولت و حزب ایران نوین 7 آذر 1347 61
موضوع : دکتر منوچهر کلالی عطف : 30944 /20 ه 4 ـ 9 /9 /47 9 آذر 1347 63
موضوع : حزب ایران نوین 12 آذر 1347 64
موضوع : اعتراض دکتر کلالی به حزب ایران نوین 12 آذر 1347 65
1
2
3
...
6
7
8
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.