پرویز خسروانی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
دکتر ایادی1 دیپلمه از فاکولته طب پاریس خیابان مخصوص (چهارراه آقاشیخ هادی) 18 آذر 1321 1
دکتر یحیی شهردار دکتر در طب خیابان باغ سپهسالار امضاءکننده ذیل تصدیق می کند که آقای پرویز خسروانی تندرست بود و دچار... 19 آذر 1321 2
حضور محترم لجنه احصائیه بهائیان طهران محترما تقاضا می شود یک ورقه قباله ازدواج اینجانب ملیحه نعیمی با آقای پرویز... 19 آذر 1321 3
یابهاءالأبهی قولة تبارک و تعالی فی کتابه ألاقدس تزوجوُایا قوم لیظهر منکم من یذکرنی بین عبادی هذامن امری علیکم... 19 آذر 1321 4
شماره: 1188 ریاست فدراسیون فوتبال کشور محترما در این موقع که تحولات ورزشی به پیروی از منویات ذات اقدس شاهانه آغاز... 18 اسفند 1337 6
از دو ماه قبل فعالیت شدیدی بوسیله سرتیپ خسروانی رئیس ژاندارمری ناحیه تهران بر علیه تیمسار سپهبد نصیری1 رئیس شهربانی کل... 5 اسفند 1340 7
ریاست دبیرخانه1 1ـ اطلاعیه تهیه شده تقویم ندارد شماره و علامت ممیزه ندارد طبقه بندی ندارد و موضوعی به این مهمی که به نظر... 13 اسفند 1341 10
پیشگاه مبارک بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه 23 اسفند 1341 11
به پیشگاه شاهانه فرمانداری ژاندارمری کل تیمسار رئیس شهربانی سرهنگ وثیق رئیس آگاهی وزیر دادگستری نخست وزیر وزیر... - 23
موضوع: سرتیپ خسروانی فرمانده ناحیه 1 ژاندارمری 31 فروردین 1342 25
پیشگاه بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه با کمال بندگی و نهایت سربلندی چون برای جانثاران وقاطبه ملت هوشیار و بیدار... - 26
موضوع: تیمسار خسروانی فرمانده ناحیه 1 ژاندارمری 12 اردیبهشت 1342 28
موضوع: سرتیپ خسروانی مدیر باشگاه تاج 14 دی 1342 29
موضوع: رجب شیرازیان 24 بهمن 1342 30
موضوع:اظهارات تیمسار خسروانی 10 فروردین 1343 32
موضوع:تیمسار سرلشگر پرویزخسروانی 10 اردیبهشت 1343 33
موضوع: در مورد عزیمت تیم تاج ایران به اسرائیل 17 خرداد 1343 34
اعمال تیمسار پرویز خسروانی 27 خرداد 1343 36
شماره: 556 وزارت امور خارجه طبق اطلاع خصوصی که به سفارت کبری رسیده است از طرف وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه ئی به... 19 آذر 1343 37
شماره:1014 سازمان اطلاعات و امنیت کشور رونوشت گزارش واصله از سفارت کبرای شاهنشاهی کویت بشماره 556 مورخ 19 /9 /43 راجع بعدم... 30 آذر 1343 38
موضوع: تیمسار سرلشگر خسروانی فرمانده ناحیه 1 ژاندارمری 19 دی 1343 39
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه والاگهر و دادگستر ایران احتراما بشرفعرض مبارکه میرساند در... 12 دی 1343 40
موضوع: اظهارات سنجری کارمند سابق روزنامه کیهان 25 اسفند 1343 42
موضوع: حضور عده ای در منزل سیداحمد داودزاده 9 فروردین 1344 44
درباره: اعطای نشان به افسران ارزنده 17 فروردین 1344 46
موضوع:سرلشگر خسروانی 16 اردیبهشت 1344 47
موضوع: اظهارات سید فضل اله خوانساری 27 اردیبهشت 1344 50
موضوع: فعالیت سرلشگر خسروانی جهت انتخاب شدن بریاست شهربانی 23 خرداد 1344 53
موضوع: اختلاف بین فرمانده ژاندارمری با رئیس شهربانی 23 خرداد 1344 54
موضوع: خلاصه پرونده آقای هرمز ارش و بانو پری آگاهی ارش 23 خرداد 1344 55
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.