عبد‌العظیم ولیان به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه بیست و یک
موضوع : خلاصه وضعیت خدمتی سرگرد توپخانه عبدالعظیم ولیان - 1
خلاصه وضعیت خدمتی سرهنگ دوم1 توپخانه عبدالعظیم ولیان - 3
سرکار سرگرد عبدالعظیم ولیان مأمور خدمت در وزارت کشاورزی 14 فروردین 1342 4
شماره : 1 /4492 / ک بخشنامه از این تاریخ تا دستور ثانوی سرکار سرگرد ولیان که مامور همکاری با اینجانب در وزارت کشاورزی است... - 5
شماره : 4127 سرکار سرگرد ولیان سرپرست حوزه مدیر کلی بازرسی و نظارت بموجب این حکم بسمت مدیر کل بازرسی1 و نظارت منصوب... 31 مرداد 1342 6
فهرست عرض وزارت کشاورزی نظر باینکه با کسب اجازه قبلی از پیشگاه مبارک شاهانه1 سرکار سرگرد عبدالعظیم ولیان بسمت مدیریت... - 7
شماره : 20182 وزارت کشاورزی جناب آقای نخست وزیر بضمیمه دو برگ راجع بصدور فرمان همایونی در خصوص انتصاب سرکار سرگرد... 11 شهریور 1342 8
شماره : 40758 جناب آقای نخست وزیر بضمیمه دو برگ راجع بصدور فرمان همایونی در خصوص انتصاب سرکار سرگرد عبدالعظیم ولیان... 27 اسفند 1342 9
شماره : 3684 جناب آقای نخست وزیر پاسخ مرقومه شماره /21760 مورخ 8 /2 /43 بضمیمه فرمان انتصاب سرکار سرگرد عبدالعظیم ولیان مدیر کل... 9 اردیبهشت 1343 10
با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران نظر باستدعای تیمسار سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی که بوسیله... - 11
با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران نظر باستدعای تیمسار سپهبد اسمعیل ریاحی وزیر کشاورزی1 که... 1343 13
شماره : 3682 وزارت کشاورزی عطف بنامه شماره 40758 ـ 26 /12 /1342 فهرست عرض مبنی بر انتصاب سرکار سرگرد عبدالعظیم ولیان بسمت مدیر کل... 9 اردیبهشت 1343 16
شماره : 11412 سرکار سرهنگ دکتر ولیان رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور بموجب این حکم از طرف وزارت کشاورزی بعضویت شورای... 31 مرداد 1344 17
شماره : 35526 جناب آقای نخست وزیر1 طرح تصویبنامه انتصاب سرکار سرهنگ عبدالعظیم ولیان بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل... 10 بهمن 1343 18
شماره : 36230 وزارت کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 /11 /431 بنا به پیشنهاد شماره 35526 ـ 10 /11 /432 وزارت کشاورزی و با توجه بماده... 17 بهمن 1343 19
وزارت کشاورزی فهرست عرض وزارت کشاورزی نظر به اینکه با کسب اجازه قبلی از پیشگاه مبارک شاهانه سرکار سرهنگ 2 عبدالعظیم... 18 بهمن 1343 20
وزارت کشاورزی با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران نظر به استدعای تیمسار سپهبد ریاحی وزیر... 18 بهمن 1343 21
وزارت کشاورزی سرکار سرهنگ دکتر عبدالعظیم ولیان رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور بموجب این حکم و باستناد تصویب نامه... 19 بهمن 1343 22
شماره : 36962 وزارت کشاورزی عطف بنامه شماره 36254 مورخ 19 /11 /43 فهرست عرض مبنی بر انتصاب سرکار سرهنگ 2 عبدالعظیم ولیان بسمت... 4 اسفند 1343 23
آقای دکتر عبدالعظیم ولیان رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور. بموجب این حکم بسمت معاون وزارت کشاورزی1 منصوب میشوید. وزیر... 30 شهریور 1344 24
وزارت کشاورزی فهرست عرض وزیر کشاورزی نظر باینکه دکتر عبدالعظیم ولیان برای معاونت وزیر کشاورزی در نظر گرفته شده است... - 25
وزارت کشاورزی جناب آقای نخست وزیر بضمیمه دو برگ راجع بصدور فرمان همایونی درباره انتصاب آقای دکتر عبدالعظیم ولیان... - 26
با تأییدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران نظر باستدعای تیمسار سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی که بوسیله جناب... 1344 27
شماره : 3876 با تأییدات خداوند متعال ما مُحمّدرضا پهلوی شاهنشاه آریامهر نظر باستدعای تیمسار سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی... 10 آبان 1344 28
بیوگرافی و خلاصه سوابق عبدالعظیم ولیان - 29
شماره 1606 تشریفات کُلّ شاهنشاهی (دفتر نشان) نام جناب آقای دکتر عبدالعظیم ولیان سمت معاون وزارت کشاورزی و سرپرست سازمان... - 30
اطلاعاتی درباره آقای دکتر عبدالعظیم ولیان وزیر اصلاحات ارضی1 - 31
عبدالعظیم ولیان فرزند شهرت ولیان در سال 1304 در تهران متولد شد و تحصیلات ابتدائی و متوسطه و سپس دوره دانشکده افسری... 26 مهر 1346 33
به : 322 از : 340 م شماره : 175 طبق اطلاع آقای عبدالعظیم ولیان تلاش زیادی مینماید که خود را سر زبانها بیاندازد و میگوید باید... 3 بهمن 1347 34
شماره : 25558 سازمان اطلاعات و امنیت کشور عین نامه بدون امضاء راجع به جناب آقای ولیان و لاشه پاکت آن با ذکر نام فرستنده... 24 اسفند 1347 35
1
2
3
...
8
9
10
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.