آیت‌الله سید مرتضی پسندیده به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
درباره: پرداخت شهریه عمومی 25 اردیبهشت 1357 425
بسمه تعالی خدمت ذیسعادت جناب مستطاب ثقه الاسلام آقای حاج شیخ محمدرضا محامی دامت افاضاته با اهداء ادعیه و تحیات چون... 30 فروردین 1357 426
موضوع : تماس شخصی ناشناس با داریوش فروهر 25 اردیبهشت 1357 427
به : 312 از : 9/ ه1 شماره : 5775 /9 ه1 عبدالکریم هاشمی نژاد1 ـ عباس واعظ طبسی ـ محمدرضا محامی در یک نشست خصوصی در مورد تبعید مرتضی... 25 اردیبهشت 1357 428
موضوع : بازگشت به 6077 /21 هـ 24 /2 /37 3 خرداد 1357 429
موضوع : شیخ محمد صادق کرباسچی تهرانی 3 خرداد 1357 430
موضوع : پیرو شماره 2671 /312 ـ 3 /3 /37 7 خرداد 1357 431
درباره: سید مرتضی پسندیده فرزند مصطفی بازگشت به شماره 2874 /312ـ7 /2 /37 14 خرداد 1357 432
صورتجلسه 10 خرداد 1357 433
به : فرمانداری قم شماره :1904 خواهشمند است دستور فرمایند فتوکپی یا رونوشت صورتجلسات کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی آن... 17 خرداد 1357 434
به : 312 از : 21 ه شماره : 61119 /21 ه صبح روز 13 /3 /37 شیخ جعفر محمدزاده و شیخ خداداد عرفانی دو نفر از ایادی و طرفداران سید محمد صادق... 18 خرداد 1357 435
به : مدیریت کل اداره سوم 312 از : سازمان اطلاعات و امنیت قم شماره : 764 /21 بدین وسیله یک برگ فتوکپی نامه شماره 1904ـ17 /3 /37 مدیر کل... 21 خرداد 1357 437
موضوع : مرتضی پسندیده خمینی فرزند مصطفی 28 خرداد 1357 438
موضوع : نماینده خمینی 29 خرداد 1357 439
موضوع : سید عیسی بحرانی1 و سید محمد موسوی 29 خرداد 1357 441
موضوع : مرتضی پسندیده خمینی پیرو : 1319 /10 ف ـ 28 /3 /37 31 خرداد 1357 442
موضوع : مرتضی پسندیده 3 تیر 1357 444
درباره: نماینده خمینی بازگشت به شماره 5558 /21ـ29 /3 /37 7 تیر 1357 445
موضوع : مرتضی پسندیده فرزند مصطفی 11 تیر 1357 446
به : سازمان اطلاعات و امنیت قم از : مرکز شماره : 4151 /312 بازگشت به 673 /21 هـ 14 /3 /37 بقیه مدت اقامت اجباری مرتضی پسندیده مورد عفو... 13 تیر 1357 447
از : اراک به : 312 شماره : 880 /22 ه بازگشت شماره : 4151 /312 ـ 13 /4 /37 ساعت 1900 روز 13 /4 /37 مرتضی پسندیده به خمین وارد و مورد استقبال حدود... 14 تیر 1357 448
به : 312 و قم از : اصفهان شماره : 8507 /10 ه بازگشت به شماره 8432 /10 ه ـ 12 /4 /37 شخص مورد نظر روز 13 /4 /37 بصوب خمین حرکت نموده است. تقوی... 15 تیر 1357 449
به : 10 ه از :10 ف شماره : 1405 /10 ف ساعت 11 روز 11 /4 /37 یک نفر روحانی به نام کفعمی بهمراه یک روحانی سید دیگر به خوانسار وارد و در... 17 تیر 1357 450
صورتجلسه - 451
به : 312 از : اراک شماره : 884 /22 ه بازگشت به شماره 880 /22 هـ14 /4 /37 از بدو ورود مرتضی پسندیده به خمین اکثر روحانیون خمین از جمله... 17 تیر 1357 453
درباره: مرتضی پسندیده فرزند آقا مصطفی (برادر روح اللّه خمینی) 21 تیر 1357 454
به : سازمان اطلاعات و امنیت اراک از : مرکز شماره : 4433 /312 به قرار اطلاع شب گذشته (21 /4 /37) مرتضی پسندیده برادر خمینی که اخیرا... 22 تیر 1357 457
به : مدیریت کل اداره سوم 312 از : سازمان اطلاعات و امنیت تهران 20 ه12 شماره : 22552 /20 ه برابر اظهار تیمسار شکوهی سرپرست... 22 تیر 1357 458
از : اراک به : 312 شماره : 921 /22 ه بازگشت بشماره : 4433 /312 ـ 22 /4 /37 پیرو شماره : 919 /22 ه ـ 22 /4 /37 در تاریخ 21 /4 /37 رضا پسندیده پسر مرتضی... 24 تیر 1357 459
به : سازمان اطلاعات وا منیت اراک از : مرکز شماره : 4497 /312 پیرو : 4433 /312ـ22 /4 /37 مفاد تلگراف پیروی به عرض تیمسار ریاست ساواک... 24 تیر 1357 461
1
2
3
...
9
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.