آیت‌الله سید مرتضی پسندیده به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه هفت
اصلاحات ارضی 20 بهمن 1341 1
درباره : برادر خمینی 24 تیر 1342 2
درباره : سید مرتضی پسندیده (برادر خمینی ) 25 خرداد 1343 3
موضوع : سید مرتضی پسندیده (برادر خمینی) شماره پیرو 6471 /20الف ـ25 /3 /43 31 خرداد 1343 4
درباره : تحریکات پسندیده برادر خمینی 2 تیر 1343 6
موضوع : تحریکات برادر آقای خمینی 8 تیر 1343 7
به : ریاست محترم شهربانی شهرستان خمین محترما به عرض می رساند ساعت 8 صبح روز 10 /4 /43 که مصادف با روز اربعین بود اینجانب محمد... 8 تیر 1343 8
به : ریاست محترم شهربانی شهرستان خمین محترما به عرض می رساند ساعت 8 صبح روز 10 /4 /43 که مصادف با روز اربعین بود اینجانب محمد... 10 تیر 1343 8
محترما به عرض می رساند به فرموده در ساعت 7 صبح مورخه 14 /4 /43 اینجانب برای استماع سخنرانی آقایان وعاظ به مسجد جامع حضور... 14 تیر 1343 10
موضوع : تعطیل مجالس روضه خوانی و تحریک سید مرتضی پسندیده برادر خمینی 15 تیر 1343 11
موضوع : گفتار شیخ مصطفی زمانی و سیدکاظم قریشی پیرو پیرو : شماره 307 ـ 15 /4 /43 و 300 /62 ـ 17 /4 /43 18 تیر 1343 13
به : ریاست محترم شهربانی شهرستان خمین محترما با زیارت دستور ذیل گزارش مورخه 19 /4 /43 مامورین ویژه و انتظامی در مسجد جامع به... 19 تیر 1343 15
به : فرمانداری محترم شهرستان خمین از : شهربانی خمین شماره : 326 پیرو شماره 321 ـ 18 /4 /43 طبق گزارش مشترک1 مأمورین انتظامی... 20 تیر 1343 17
موضوع : تحریکات سید مرتضی پسندیده در خمین پیرو : 7991 /20 الف (321) ـ 15 /4 /43 6 مرداد 1343 19
موضوع : رونوشت نامه به شماره 479 /144 ـ 21 /6 /43 21 شهریور 1343 20
درباره : سیدمرتضی پسندیده 30 شهریور 1343 21
موضوع : وضع شهرستان خمین 26 آبان 1343 22
موضوع : آقایان سیدمرتضی پسندیده و سیدنورالدین هندی (برادران خمینی) پیرو : 17703/ ـ 14 /8 /43 28 آبان 1343 23
موضوع : جلسه در منزل میرزا احمد آشتیانی 28 آبان 1343 24
موضوع : بستگان خمینی 30 آبان 1343 27
موضوع : دید و بازدید عید فطر در قم 14 بهمن 1343 28
تلگرام آقای پسندیده 28 فروردین 1344 29
شماره : 233 تیمسار سپهبد نصیری1 رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور آیت الله آملی عین تلگرامی را که از طرف آقای سید مرتضی... 13 اردیبهشت 1344 30
گزارش 18 اردیبهشت 1344 31
درباره : سید مرتضی پسندیده فرزند مصطفی 6 خرداد 1344 33
موضوع : سید مرتضی شهرت پسندیده - 34
گزارش 12 خرداد 1344 35
موضوع : گزارش 20 خرداد 1344 37
اداره کل ثبت ـ اداره امور اسناد همانطوری که سابقا در جواب نامه اداره ثبت خمین معروض داشته ام این جانب همواره برای انجام... 25 خرداد 1344 38
گیرنده : مقامات ساواک به ترتیب سلسله مراتب پیرو گزارش مورخ 20 /3 /44 به استحضار عالی می رساند : ساعت 10 مورخ 27 /3 /44 آقای سلحشور مدیر... 29 خرداد 1344 39
1
2
3
...
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.