آیت‌الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه پنج
موضوع : جشن مدرسه فیضیه1 بمناسبت ورود آقای خمینی به قم 26 فروردین 1343 1
موضوع : قطعنامه ده ماده ای دانشجویان حوزه علمیه قم 3 اردیبهشت 1343 5
موضوع : علی حجتی کرمانی 22 اردیبهشت 1343 6
موضوع : ربانی شیرازی 27 اردیبهشت 1343 7
بازجوئی از : آقای عبدالرحیم ربانی فرزند حاج بمانعلی 12 خرداد 1343 8
موضوع : ربانی شیرازی 8 تیر 1343 10
موضوع : شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی فرزند حاج بمانعلی 21 مرداد 1343 11
بعرض مبارک عالی میرساند1 بقاء وجود شریف و دوام عزت حضرت آیت اللهی را از خداوند متعال خواستارم. امید است که سایه مبارک... - 12
موضوع : درباره آقای عبدالرحیم ربانی شیرازی فرزند حاج بمانعلی 23 آبان 1343 15
موضوع : عبدالرحیم ربانی شیرازی 23 آبان 1343 16
ستاد بزرگ ارتشتاران اداره دادرسی ارتش قرار تامین بر حسب تقاضای شماره 31027 /321 ـ 23 /8 /43 سازمان اطلاعات و امنیت کشور و... 24 آبان 1343 17
درباره : غیر نظامی عبدالرحیم فرزند حاج بمانعلی شهرت ربانی شیرازی 25 آبان 1343 18
گزارش بازجوئی موضوع : عبدالرحیم ربانی شیرازی 5 آذر 1343 19
درباره تبدیل قرار تأمین بازگشت بشماره 31246 /321 ـ 7 /9 /43 25 آذر 1343 21
درباره : غیر نظامی عبدالرحیم فرزند بمانعلی شهرت ربانی شیرازی 26 آذر 1343 22
رونوشت نامه شماره 26324 ـ 11 /12 /43 ساواک استان مرکز طبق گزارش ساواک قم در تاریخ 6 /12 /43 اطلاع میرسد که طلاب قصد دارند در روزهای 7... 11 اسفند 1343 23
فرستنده : ساواک قم گیرنده : ساواک تهران شماره : 2906/ق م مطالب مندرجه در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود 1ـ نام عبدالرحیم در... 11 اسفند 1343 27
درباره : آقای شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی 11 اسفند 1343 29
موضوع : عبدالرحیم ربانی شیرازی فرزند بمانعلی 12 اسفند 1343 30
موضوع : عبدالرحیم ربانی شیرازی فرزند بمانعلی 13 اسفند 1343 31
شماره : 6126 /1 /34788 /1117 از : شعبه (7) بازپرسی دادستانی ارتش به : تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور بازگشت بشماره : 42348 /321 ـ... 13 اسفند 1343 32
درباره : غیر نظامی عبدالرحیم فرزند بمانعلی شهرت ربانی شیرازی 15 اسفند 1343 33
گزارش بازجوئی - 34
موضوع : عبدالرحیم فرزند بمانعلی شهرت ربانی شیرازی 29 اسفند 1343 36
درباره : غیر نظامی عبدالرحیم فرزند بمانعلی شهرت ربانی شیرازی 29 اسفند 1343 37
درباره : تبدیل قرار تأمین بازگشت بشماره 46208 /321 ـ 29 /12 /43 29 اسفند 1343 38
درباره : پرونده اتهامی غیر نظامیان 12 اردیبهشت 1344 39
درباره : عبدالرحیم فرزند حاج بمانعلی شهرت ربانی شیرازی بازگشت به 18357 /20 الف ـ 23 /8 /43 23 اردیبهشت 1344 40
محضرت مقدس حضرت آیت الله آقای خمینی ـ نجف - 41
گیرنده : ریاست ساواک قم فرستنده : اداره کل سوم شماره : 6445 /316 در ساعت 21 روز 23 /12 /44 علی حجتی کرمانی، جنتی اصفهانی،... 29 اسفند 1344 43
1
2
3
...
9
10
11
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.