آیت‌الله شیخ بهاء الدین محلاتی به روایت اسناد ساواک - جلد دوم

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
به : کل سوم 316 از : شیراز شماره : 5779/ ه آیت الله بهاءالدین محلاتی روز 1 /2 /49 با اتومبیل سواری بنز سفید رنگ به اتفاق خانواده... 2 اردیبهشت 1349 1
به : کل سوم 316 از : اصفهان شماره : 2674 /10ه پیرو 2449 /10 ه ـ 27 /1 /49 آیت الله بهاالدین محلاتی روز چهارشنبه 2 /2 /49 به اصفهان وارد و در... 5 اردیبهشت 1349 2
درباره : بهاءالدین محلاتی پیرو : 377 /316 ـ 3 /2 /49 7 اردیبهشت 1349 3
موضوع : شیخ بهاءالدین محلاتی عطف: 435 /316 ـ 7 /2 /49 13 اردیبهشت 1349 4
موضوع : آیت الله بهاءالدین محلاتی 13 اردیبهشت 1349 6
موضوع : آیت الله بهاءالدین محلاتی 13 اردیبهشت 1349 6
موضوع : شیخ بهاءالدین محلاتی پیرو : 778 ـ 1/ ه ـ 13 /2 /49 22 اردیبهشت 1349 9
درباره: شیخ بهاءالدین محلاتی بازگشت به شماره : 867 /316 ـ 29 /2 /49 2 خرداد 1349 11
گزارش درباره : تبلیغ علیه مروجین مذهبی 7 خرداد 1349 12
موضوع : شیخ بهاءالدین محلاتی پیرو : 10601 ـ 7 /3 /49 11 خرداد 1349 15
موضوع : ملاقات آقای مدرسی دادستان استان با محلاتی 12 خرداد 1349 16
موضوع : شیخ بهاءالدین محلاتی پیرو : 5015/ ه ـ 6 /2 /49 20 خرداد 1349 17
موضوع : شیخ بهاءالدین محلاتی پیرو : 10663 /9 ه ـ 12 /3 /49 24 خرداد 1349 18
از : مشهد به : کل سوم 316 شماره : 10818 شماره های عطفی پیرو : 10777 /24 /3 /49 شیخ بهاءالدین محلاتی روز 26 /3 /49 با هواپیما بعدازظهر مشهد را... 27 خرداد 1349 20
موضوع : شیخ بهاءالدین محلاتی 8 تیر 1349 21
درباره : شیخ بهاءالدین محلاتی بازگشت به شماره 1510 /316 ـ 2 /4 /49 9 تیر 1349 23
به : 316 از : 7 ه شماره : 8488/ ه در مجلس ترحیمی که از طرف بهاءالدین محلاتی به مناسبت فوت مرحوم علامه امینی1 درمسجد مولای شیراز... 29 تیر 1349 24
موضوع : جلسه تفسیر قرآن پیرو: 8184/ ه ـ 21 /4 /49 29 تیر 1349 25
موضوع : ساختن مسجد و حسینیه پیرو : 10553/ ه ـ 13 /7 /49 15 مرداد 1349 27
موضوع : شیخ بهاءالدین محلاتی 25 مرداد 1349 28
موضوع : رساله آیت الله محلاتی 2 شهریور 1349 29
موضوع : شیخ محلاتی 9 شهریور 1349 30
گزارش درباره: رساله آیت الله محلاتی 16 شهریور 1349 31
موضوع : ورود آقای فلسفی واعظ تهرانی به شیراز پیرو 10340/ ه ـ 5 /7 /49 11 مهر 1349 32
موضوع : جزوات تبلیغی مسیحی 14 مهر 1349 34
موضوع : سید محمد نبوی زاده پیرو : 9876/ ه ـ 21 /6 /49 15 مهر 1349 36
موضوع : مخابره تلگراف عطف: 10658/ه ـ 18 /7 /49 20 مهر 1349 37
موضوع : ارسال نامه به شیخ بهاءالدین محلاتی 22 مهر 1349 38
موضوع : ارسال نامه به آقای بهاءالدین محلاتی 23 مهر 1349 40
موضوع : حاج حسن بلاغت 23 مهر 1349 42
1
2
3
...
11
12
13
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.