انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، استان گیلان، کتاب 2

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه چهار
درباره: جلسه انجمن پیروان قرآن بازگشت به شماره ـ 4064 /1 ه1 ـ 20 /7 /54 16 آذر 1354 1
گزارش خبر موضوع : یوسف مرحبا1 23 آذر 1354 3
درباره: ابراهیم امیرپور سیویری فرزند یوسف بازگشت به شماره 5375 / ه 1 ـ 21 /8 /54 26 آذر 1354 4
درباره : ارسلان فلاح حجت انصاری فرزند فتاح بازگشت به شماره 8427 /211-17 /10 /54 18 دی 1354 5
درباره: تشریف فرمایی عطف به شماره 14607 / ج- 17 /10 /54 1 بهمن 1354 6
درباره: حسین موسی دوست دموچالی فرزند ذبیح اللّه دانشجوی سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 6 بهمن 1356 7
درباره: فعالیت اعضاء گروه چریکهای به اصطلاح فدایی خلق در استان گیلان 19 بهمن 1354 8
درباره: بهره برداری از ورود آقایان آیرم و ازقندی 25 بهمن 1354 9
درباره: آقایان آیرم و ازقندی 25 بهمن 1354 11
موضوع : انفجار بمب 25 بهمن 1354 12
درباره : شعار نویسی 3 اسفند 1354 13
مقام عالی وزارت متبوع 9 اسفند 1354 14
موضوع : شعار دبیرستان شاهپور رشت پیرو نامه شماره: 30ـ14ـ54 ـ 30 /12 /54 7 اسفند 1354 17
تلگرافات وارده 16 اسفند 1354 18
درباره ابوالحسن کریمی دردشتی فرزند عباسعلی 20 اسفند 1354 19
تلفنگرام 10 /2 /35 10 اردیبهشت 1355 20
درباره: تشکیل جلسه مذهبی در رودسر بازگشت به شماره 2718 / ه1ـ 16 /12 /54 24 فروردین 1355 21
درباره: عظیم یکتا عربانی فرزند موسی بازگشت به شماره 7255/ ه1-2 /2 /35 14 اردیبهشت 1355 22
موضوع : عیسی محمدی استادکلایه فرزند جمال 25 اردیبهشت 1355 23
گزارش خبر موضوع : جلسه مذهبی در لنگرود 30 اردیبهشت 1355 24
گزارش خبر موضوع : محسن نوری همدانی واعظ 1 خرداد 1355 25
گزارش خبر موضوع : شیخ ابوالقاسم امیرپور 17 خرداد 1355 27
موضوع خبر 23 خرداد 1355 29
درباره: انجمن خیریه ولی عصر 24 خرداد 1355 30
گزارش خبر موضوع : جلسه مذهبی لنگرود 5 تیر 1355 31
گزارش خبر موضوع : تدریس قرآن در لنگرود 12 تیر 1355 33
تلفنگرام 31 مرداد 1355 34
گزارش خبر موضوع : نامه تهدیدآمیز 1 شهریور 1355 36
تلفنگرام 1 شهریور 1355 37
موضوع : سید عبداللّه ضیائی نیا 8 شهریور 1355 38
1
2
3
...
10
11
12
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.