پایگاه‌های انقلاب اسلامی، مسجد جلیلی تهران به روایت اسناد ساواک

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
مقدمه یازده
موضوع : مجلس عزاداری در مسجد خیابان ایرانشهر 1 تیر 1340 1
موضوع : اظهارات شیخ عباسعلی اسلامی در مسجد جلیلی 13 خرداد 1342 4
موضوع : سخنرانی شیخ عباسعلی اسلامی در مسجد جلیلی 14 خرداد 1342 5
موضوع: منابر روز 28 /10 /43 29 دی 1343 6
[موضوع :] اظهارات مهدی بشرا در مورد ضارب جناب آقای نخست وزیر 4 بهمن 1343 8
گزارش 5 خرداد 1344 11
موضوع : اظهارات شیخ رضا مهدوی 27 تیر 1344 15
موضوع: جلسه بحث و انتقاد مسجد جلیلی 12 مهر 1344 18
گزارش موضوع: جلسه بحث و انتقاد مسجد جلیلی 26 مهر 1344 20
گزارش موضوع: جلسه بحث و انتقاد مسجد جلیلی 9 آبان 1344 21
موضوع: تجمع عده ای متعصبین مذهبی طرفدار نهضت آزادی و روحانیون مخالف در مسجد جلیلی 24 بهمن 1344 22
تجمع عده ای از طرفداران نهضت آزادی و روحانیون مخالف در مسجد جلیلی 9 اسفند 1344 25
موضوع : تجمع عده ای از طرفداران نهضت آزادی در مسجد جلیلی 22 اسفند 1344 28
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی در کتابخانه مسجد جلیلی 8 خرداد 1345 31
موضوع: جلسه بحث و انتقاد در مسجد جلیلی 14 خرداد 1345 33
موضوع: جلسه بحث و تفسیر در مسجد جلیلی 9 مرداد 1345 35
موضوع : جلسه بحث انتقاد مسجد جلیلی 25 مرداد 1345 37
موضوع: جلسه بحث و تفسیر مذهبی در مسجد جلیلی واقع در خیابان ایرانشهر با حضور چند تن از افراد طبقات مختلف مردم 30 مرداد 1345 38
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی در مسجد جلیلی 6 شهریور 1345 40
موضوع: جلسه بحث و انتقاد در مسجد جلیلی 20 شهریور 1345 42
موضوع : جلسه هفتگی بحث و تفسیر در مسجد جلیلی 26 شهریور 1345 44
موضوع: جلسه بحث و تفسیر هفتگی در مسجد جلیلی 3 مهر 1345 45
جلسه بحث و انتقاد مسجد جلیلی عطف به 14078 /20 ه ـ 20 /6 /45 5 مهر 1345 46
موضوع : جلسه بحث و انتقاد مسجد جلیلی (اظهارات شیخ محمدرضا مهدوی معروف به کنی) عطف 11991 /20 ه ـ 1 /6 /45 14 مهر 1345 47
موضوع: جلسه بحث و تفسیر در مسجد جلیلی و اظهارات محمدرضا مهدوی معروف به کنی 17 مهر 1345 49
موضوع : جلسه هفتگی بحث و تفسیر در مسجد جلیلی 24 مهر 1345 52
موضوع : جلسه بحث و انتقاد مسجد جلیلی و سخنرانی محمدرضا مهدوی معروف به کنی 2 آبان 1345 55
موضوع : جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی و سخنرانی محمدرضا مهدوی معروف به کنی در این جلسه 2 آبان 1345 58
جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی 15 آبان 1345 60
موضوع: جلسه هفتگی بحث و تفسیر مسجد جلیلی 16 آبان 1345 63
1
2
3
...
12
13
14
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.