انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک - کتاب 13

عنوان سند تاریخ سند صفحه مشاهده
قصد مخابره تلگراف دو تن از روحانیون شهر تبریز بعنوان رئیس جمهوری فرانسه 16 مهر 1357 1
مذاکرات سید محمدعلی خادمی با مادرش 16 مهر 1357 2
گزارش خبر موضوع : تهیه متن تلگراف توسط متین برای فرانسه 27 مهر 1357 3
[گزارش] 16 مهر 1357 4
[گزارش] 16 مهر 1357 5
[بولتن ویژه] 19 مهر 1357 7
مذاکرات بهاءالدین محلاتی و مجدالدین محلاتی با افراد مختلف در شهر شیراز 16 مهر 1357 13
اجتماع در منزل آیت الله سید آیت الله سید عبداللّه شیرازی در شهر مشهد استان خراسان 16 مهر 1357 15
تماس تلفنی یکی از روحانیون تبریز به آیت الله سید کاظم شریعتمداری 16 مهر 1357 16
تلگراف وارده 16 مهر 1357 17
گزارش خبر موضوع : غفار اکبری و رفاهی شغل طلبه 17 مهر 1357 18
گزارش خبر موضوع : اصغر رحیمی 24 مهر 1357 19
موضوع : دادگستری نوشهر 18 مهر 1357 20
تلفنگرام از وزارت کشور نخست وزیری 18 مهر 1357 21
گزارش خبر موضوع : پخش اعلامیه 16 مهر 1357 22
درباره : افغانیهای مقیم تهران 26 مهر 1357 23
گزارش خبر موضوع : نادر رستمی 16 مهر 1357 24
گزارش خبر موضوع : اعتصاب معلمین 25 مهر 1357 25
گزارش خبر موضوع : تظاهرات دانش آموزان بخش گاوگان آذرشهر 20 مهر 1357 27
گزارش خبر موضوع : ولی علییار دانشجوی دوره شبانه دانشگاه تبریز 29 مهر 1357 28
گزارش خبر موضوع : اعتصاب معلمان 24 مهر 1357 30
گزارش خبر موضوع : تضعیف روحیه پرسنل نظامی 18 مهر 1357 31
تلفنگرام 16 مهر 1357 33
[تلفنگرام] 16 مهر 1357 34
موضوع : وضعیت برابر گزارش دایره مربوطه 17 مهر 1357 35
گزارش خبر موضوع : ابوالفضل صدرائی دبیر 1 آبان 1357 37
گزارش خبر موضوع : توزیع اعلامیه از طرف هنرجویان هنرستان صنعتی کاشان 8 آبان 1357 38
[تلفنگرام] 16 مهر 1357 39
[تلفنگرام] 16 مهر 1357 40
گزارش خبر موضوع : تظاهرات سنندج 24 مهر 1357 41
1
2
3
...
18
19
20
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.